Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Victoria Alila 
Företagsrådgivare Örebro
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

 

VEM VILL DU SE SOM PARTNER I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

Månadens partner - Skandia

Om ni inte redan visste så är Skandia ett av Sveriges äldsta bolag med ca 2000 anställda. Vi ägs av våra kunder och det är just våra kunders behov och intressen som vi tar tillvara på i utvecklingen av Skandia. 

Mitt namn är Victoria Alila och jag är företagsrådgivare på Skandia Örebro. Jag tillsammans med mina kollegor i Örebro levererar varje vecka ekonomisk trygghet till såväl företag och privatpersoner. Vi har 160 års erfarenhet av att hjälpa människor med ekonomisk trygghet genom både stora och små förändringar. Jag tillsammans med mina kollegor gör en mycket stark insats just när det kommer till att möta våra kunders förväntningar och att berikar dom med trygghet, tydlighet och förståelse. Något som är extra viktigt i just hantering av risker inom pensions- och arbetsrätt.

Vi har precis blivit medlemmar och partners till StyrelseAkademien Örebro. Ett för oss självklart val för att främja utvecklingen och berika med kunskap inom ett område som är väldigt komplext men också viktig att skapa tydlighet kring, nämligen riskhantering inom pensions- och arbetsrätt. Dessutom var detta för mig en stor möjlighet att få bredda mitt närverk och hjälpa till att skapa en större förståelse inom vårt område. För några veckor sedan hade vi vårt första gemensamma webinar med huvudämnet VD-avtal. Ett mycket uppskattat webinar från samtliga deltagare då de berikats med kunskap och förståelse inom ett väldigt aktuellt ämne. Vilket känns mycket värdefullt för oss i Skandia att kunna skapa ett mervärde. 

Jag och Skandia ser fram emot att fortsätta skapa ett starkt förtroende och en ekonomisk trygghet för StyrelseAkademien Örebro och dess nätverk. 

 

Örebro 201214

Nationella partners: