Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Cecilia Jeffner

Själv arbetar jag i styrelse genom att jag är VD i Bergslagens Sparbank men har även andra styrelseuppdrag i andra bolags styrelser, tex Portfolio Försäkra AB och Indecap AB. Förutom dessa är jag med i styrelsen i Handelskammaren Bergslagen, NyföretagarCentrum och UF.

Ledamot i styrelsen för StyrelseAkademien i Örebro.

 

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

Styrelsearbete är vägen för att utveckla ditt företag!

Mitt namn är Cecilia Jeffner och jag är VD på Bergslagens Sparbank. Banken har verksamhet främst i Nora, Lindesberg, Ljusarsberg och Storfors kommuner. Vi är den lokala, nära banken för både privatkunder och företagskunder.

Många av våra stora företagskunder har börjat som små ägarledda bolag som sedan växt genom åren till att bli stora framgångsrika bolag med många anställda. Som stora arbetsgivare är de enormt viktiga för de orter de verkar på. Från bankens håll ser vi ofta att det krävs ny kompetens för att ta ett ytterligare steg i utveckling av bolaget. Att bedriva ett professionellt styrelsearbete är en viktigt grund för att kunna ta rätt strategiska beslut i utvecklingen. Den nya kompetensen kan vara både extern men även komma internt från bolaget genom nytt arbetssätt på lednings och styrningsnivå.

 Utbildningen Rätt fokus har hjälpt mig både i roll som VD och styrelseledamot.

Nationella partners: