Filtera på:




StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Mikael Huss

Nuvarande uppdrag:

Ägare: MIM Management AB 

Ordförande: Bostadsrättsförening Bällsta Brygga

Styrelseledamot: Bostadsrättsföreningen Högisbyn 

Kommande: Ordförande i extern SME bolag f.r.om 1/7 -21

                                                                

 

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

Styrelsen inspirerar verksamheten till utveckling!

Under de senaste 20 åren har jag arbetat som VD och Försäljningschef i olika bolag där jag haft förmånen att få arbeta för Familjeföretag, Entreprenörer, Private Equity och Stora Koncerner. Sedan drygt 1 år arbetar jag aktivt i mitt eget konsultbolag.

Jag vet av erfarenhet att en aktiv styrelse med ett genuint intresse för verksamheten skapar ett högt engagemang hos bolagets VD och dess ledning. Att ha en bra grundstruktur på formalia vid styrelsemöten ger utrymme och tid för arbete kring strategi och affärsutveckling. Styrelsen har en fantastisk möjlighet att lyfta blicken och försöka förutse se vilka utmaningar och vilka affärsmöjligheter som ”lurar i horisonten”.   

StyrelseAkademien utbildningar, Rätt Fokus i styrelsearbetetStrategiarbete utifrån ett styrelseperspektivÄgarstyrning och Ägardirektiv har gett mig en trygg bas att stå på. Min ambition framöver är att arbeta med fler styrelseuppdrag. 

En reflektion är att Ägardirektivet har en sådan avgörande betydelse för arbetet i styrelsen. Nyckelordet för direktivet är tydlighet. 

Medlemskapet i StyrelseAkademien hjälper mig att vidareutveckla min styrelsekompetens och jag skapar via den nya värdefulla kontakter, för det är jag tacksam.

Till sommaren träder jag in i rollen som Ordförande i ett SME bolag och det glädjer mig att kunna förverkliga min ambition och ser tiden an på fler spännande uppdrag.

Nationella partners: