Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Robin Öholm

Bosatt i Örebro 

Affärsutvecklingschef, Booforsen Fastighets AB

Ledamot NyföretagarecentrumMöckelregionen
Ledamot Oholm IMS
Ledamot i StyrelseAkademien Örebro

 

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

StyrelseAkademien spelar en viktig roll

Jag har arbetat i olika roller i fastighetsbranschen under 10 års tid. Idag arbetar jag som Affärsutvecklingschef på ett av Örebro läns största fastighetsbolag, Booforsen fastighets Ab. Ett starkt bolag med bröderna Wingefors i ryggen. 

Efter några år med både styrelsearbete och rapportering till olika styrelser ville jag titta närmare och lära mig mer om styrelsens roll och valde då att vända mig till StyrelseAkademien. Förutom bra utbildningar gav medlemskapet mig tillgång till ett erfaret nätverk.

När jag fick förfrågan av valberedningen om intresset för att bli ledamot i StyrelseAkademien nappade jag direkt.

StyrelseAkademien har en viktig roll som kunskapsbank och stöttning till styrelsemedlemmar. Utbildade och pålästa styrelser främjar tillväxt vilket kommer hela samhället till gagn. 

Nationella partners: