Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Roger Müntzing

VD JMS Vattenrening AB

 

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

Extern ordförande ger VD aktivt stöd

Jag är sedan 1997 VD och huvudansvarig för försäljningen i JMS Vattenrening.

JMS är Sveriges mest anlitade kedja för vattenrening till hushåll, fritidshus, lantbruk och samfälligheter. Vi hjälper till med allt från vattenanalys till installation och service av vattenfilter. Vi är etablerade på ett 20 tal orter i Sverige.

Vi har bedrivit aktivt styrelsearbete under ledning av en extern ordförande sedan 2007. Det har hjälpt oss att skilja det operativa arbetet i bolaget och fokusera på dom strategiska frågorna samt ett strukturerat sätt att följa upp en tydlig målbild. Med extern kompetens och andra perspektiv från ordföranden har det lyft oss till att bli mer professionella. Vår externa ordförande har även gett mig som VD ett aktivt stöd i operativa frågor för att jag skall kunna möta upp till beslutande mål, utveckling och direktiv.

Några av utbildningarna som Styrelseakademien erbjuder har jag även deltagit på och gått Rätt Fokus, Ökad insikt ny som ordförande och även Högre styrelseutbildningen.

Nationella partners: