Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Sofia Larsen

Nuvarande uppdrag: 

Ledamot i
- Länsförsäkringar Bergslagen

- Länsförsäkringar Bergslagens risk- och kapitalutskott

Entreprenörskapsforum - en oberoende forskningsstiftelse som bedriver och kommunicerar forskning för att öka förutsättningarna för innovation, entreprenörskap och tillväxt i Sverige

- Örebrokompaniet - ett kommunalt marknadsbolag med ansvar att marknadsföra platsen Örebro                                                                 

 

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

En professionell och engagerad styrelse bidrar

Jag leder Örebro universitets externa relationer och samverkan. Ett konkret samverkansexempel är vår Innovationsarena som nu är under uppbyggnad. Arenan ska vara en mötesplats för akademi, företag, offentlig sektor och samhälle. 

StyrelseAkademien har på flera sätt bidragit till universitetets samverkan med olika typer av evenemang och samarbeten. Jag har även genom mitt personligen medlemskap både fått inspiration och kunskap som jag kunnat använda i styrelsearbetet.

Utifrån mina olika erfarenheter, som exempelvis segmentschef i det noterade bolaget AcadeMedia, ordförande för akademikerförbundet Jusek samt olika roller i politiken, har ett kvalitativt styrelsearbete varit centralt. Speciellt i de större utvecklingsresor som jag fått förmånen att medverka i. 

En professionell och engagerad styrelse som strategisk pekar ut riktning, stödjer och följer upp, bidrar till att verksamheten kan göra sitt yttersta. 

Nationella partners: