Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Styrelsen verksamhetsåret 2020:  

Under ledning av Hans E Nilsson, hölls föreningsstämman på Scandic Grand hotell. Vi hyrde ett stort rum och satt väldigt glest. Ett tiotal medlemmar deltog.
Stämman valde Mattias Kronberg till ordförande (omval). Nyval Claes Rosdahl, ledamot. Övriga ledamöter med 1 år kvar; Sören Olson, kassör, Marcus Götmar, Cecilia Jeffner, Jessica Blomquist och Eva Swedberg.

Revisor: Inger Carlsson, omval.
Revisorssuppleant: Hans Andreasson, nyval

Valberedning för 2020/2021
Ros-Marie Lundqvist, sammankallande
Hans E Nilsson
Tony Cornelius

Nationella partners: