Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Ordförandenätverk

Som medlem i StyrelseAakdemien Östsverige och aktiv styrelseordförande är du välkommen att delta i vårt ordförandenätverk. Nätverket är kostnadsfritt.

Ordförande har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete. Ordförandenätverket finns till för att ordförande ska utvecklas i sin roll genom att diskutera med och inspireras av andra som har samma roll. Träffarna bygger på ett aktivt deltagande från alla där fokus ligger på diskussion och erfarenhetsutbyte. Antalet platser till varje träff är begränsat till 12, detta för att säkerställa en diskussion där alla kommer till tals.

Träffar 2022

  • Onsdag 9 februari kl 8:00-9:00 - Omvärldsspaning
  • Onsdag 6 april kl 8:00-9:00 - Strategi
  • Onsdag 8 juni kl 8:00-9:00 - Riskhantering
  • Onsdag 10 augusti kl 8:00-9:00 - Styrelseutvärdering
  • Onsdag 12 oktober kl 8:00-9:00 - Rekrytering
  • Onsdag 7 december kl 8:00-9:00 - Ej bestämt

Träffar 2021

  • Torsdag 6 juni kl 8:00-9:00 - Morgondagens arbetsplats
  • Onsdag 18 augusti kl 8:00-9:00 - Riskhantering
  • Onsdag 6 oktober kl 8:00-9:00 - Tillsätta/avsätta VD
  • Onsdag 8 december kl 8:00-9:00 - Ny styrelse, hur startar vi upp gruppen och får ordning och reda?

Vad sker under en träff?

Nätverksträffarna är digitala och genomförs genom Zoom. Detta för att vi alla ska ha möjlighet att delta oavsett geografi. Inför varje möte skickas information ut om vilka som kommer att delta och vilka styrelseengagemang vi har. Vi öppnar träffen med en kort presentation och går sedan in på dagens tema. Verksamhetsansvarig, Staffan Emanuelsson, faciliterar mötet. Du förväntas bidra med egna erfarenheter och frågor kring ämnet. Det är genom vår gemensamma kunskap i nätverket som vi utvecklas i vår roll som ordförande.

Vill du delta?

Krav på deltagare är ordförande i minst en styrelse. Alla associationsformer är välkomna, men räkna med ett fokus på SME-bolag. Det är en sluten grupp och personlig inbjudan skickas ut. Du anmäler ditt intresse genom att maila Staffan. Du får därefter en inbjudan till kommande träffar.

 

Nationella partners: