Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Styrelsemallar #2 - Styrelseutvärdering

Välkommen till våra medlemsaktiviter kring våra nya styrelsemallar. Detta är den andra aktiviteten i en serie.

Styrelsens arbete och prestation bör regelbundet utvärderas på ett systematiskt sätt. Utvärderingen är givetvis till för att förbättra styrelsens egna arbete, men kan även fungera som en avrapportering till ägarna och ett underlag i rekryteringen av nya ledamöter.

Hur bör en sån utvärdering genomföras? Vilka frågor bör ställas? Hur omfattande ska den vara? Ska man ta extern hjälp?

På denna medlemsaktivitet går vi genom vår mall för styrelseutvärdering och diskuterar hur en bra utvärdering kan genomföras. Lena Lyckenvik, ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien, är med oss i diskussionen och delar sin syn och ger tips på hur en utvärdering blir bra. Lena anlitas själv av bolag för att som extern part genomföra styrelseutvärderingar.

Digitalt seminarie

Tisdagen den 5 april 2022 kl 8:00 - 9:00

Anmäl dig här

Nationella partners: