Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

________

Aktiviteter och samarbeten

Flera av våra lokalföreningar sprider kunskap på temat forskning vid sina medlemsträffar. De berättar då om den regionala forskningen vid universitet och högskolor som berör bolagsstyrning.                   

StyrelseAkademiens ambition är att bygga relationer med alla svenska forskande institutioner med inriktning mot våra intresseområden.

För närvarande arbetar vi intensivt med JIBS (Jönköping) för att finna finansiering till forskning om "vinnande ordförande"; vad som utmärker en duktig styrelseordförande. Som bas för den forskningen finns ett mycket gediget underlag baserat på tidigare års vinnare av Guldklubban, där just ett förtjänstfullt ordförandeskap premieras. 

Styrelseakademiens Forskningsutskott

StyrelseAkademien har som ambition att basera sin verksamhet på relevant, forskningsbaserad kunskap i kombination med gällande god praxis. Det gör vi eftersom vi anser att är det viktigt att våra utbildningar och styrelseutvärderingar vilar på vetenskaplig grund.

StyrelseAkademien har därför inrättat ett forskningsutskott. Målet är högt ställt – att bli ett virtuellt nav för svensk forskning inom bolagsstyrning, oavsett om den bedrivs på institutioner inom nationalekonomi, företagsekonomi eller handelsrätt.

Genom forskningsutskottets arbete vill vi även öka kunskapen bland våra medlemmar om styrelserelevanta forskningsområden i Sverige och vilka forskarna är. Det gör vi bland annat genom att lyfta dessa frågor på våra styrelsekaféer och nätverksträffar.

Forskningsutskottets medlemmar:

Lena Henningsson

l.henningsson@stabletable.se
Ordförande, Forskningsutskottet.
Vd-roller inom Tetra Pak koncernen, nu entreprenör i eget tillväxtbolag. Styrelseledamot och författare till boken "Professionellt styrelsearbete".

Agneta Rosenquist

agneta@rosenquist.org
Specialistpsykolog och psykoterapeut samt konsult i ledarskap och organisation sedan 25 år.

Rigmor Öberg

rigmor@bizevolution.se
Har mer än 25 års erfarenhet av att leda och utveckla i olika chefsroller inom tjänste- och servicesektorn.

Suzanne Liljegren

mailto: suzanne@slliljegren.se
Ledamot i StyrelseAkademien Sveriges styrelse. Executive Researcher inom styrelseforskning vid Handelshögskolan i Stockholm.

Magnus Willesson

magnus.willesson@crorisk.se
Forskare och ledamot i forskningsutskottet.

Ulrika Spåls

ulrika.spals(@)styrelseakademien.se
Adjungerad. Vd i StyrelseAkademien Sverige.

Nationella partners: