Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

________

Mer information                  

Styrelseakademiens Utbildningsutskott

Styrelsen för StyrelseAkademien Sverige har tillsatt ett Utbildningsutskott som har till uppgift att bereda ärenden som av integritets-, komplexitets eller annat kompetensskäl delegerats till utskottet.

Utbildningsutskottet är StyrelseAkademiens sammanhållande organ för de nationella utbildningsprogrammen och ska verka för att StyrelseAkademien är en erkänd utbildningsaktör inom ägar-och bolagsstyrning.

Uppdraget innebär bland annat:
• Att hålla sammanutbildningsfrågorna och ansvara för och kvalitetssäkra utbildningsprocessen och dess olika steg.
• Att ansvara för att StyrelseAkademiens nationella utbildningar inom ägar- och bolagsstyrning möter de behov och krav som målgrupperna ställer – nu och framöver.
• Att ansvara för bevakning och benchmarkning med andra ledande aktörers ägar-och styrelseutbildningar.
• Att vara ett stöd till StyrelsaAkademiens lokala föreningar vad gäller utbildningsfrågor som tex material , nya idéer och initiativ.

Utbildningsutskottet består av representanter från olika nationella utbildningar samt en representant från SA Sveriges styrelse. Utskottet leds av Ewa Ljunge.

Utbildningsutskottets medlemmar:

Ewa Ljunge

ewa(@)ljunge.se
Ordförande

Rigmor Öberg

rigmor@bizevolution.se
Ledamot

Ulrika Spåls

ulrika.spals(@)styrelseakademien.se
Adjungerad

Nationella partners: