Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

BokningsvillkOr

Bokningen är bindande i och med det bekräftelsemail du får i direkt anslutning till din anmälan. Bokningen är knuten till det specifika kurstillfället.

Ombokning är endast möjlig att göra mot uppvisande av sjukintyg. Kontakta oss snarast om du inte kan närvara av detta skäl.

StyrelseAkademien reserverar sig för eventuellt inställd kurs. I fallet att kursen ställs in, erbjuder StyrelseAkademien plats vid kommande kurstillfällen. Återbetalning eller kompensation erbjuds ej.

Nationella partners: