Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

ÖKAT FOKUS: STYRNING OCH LEDNING AV DIGITALA TRANSFORMATIONER

En endagsutbildning som ger dig kunskap om framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning av digitala transformationer.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

Medlem 8 900 sek + moms
Icke medlem 9 900 sek + moms
I avgiften ingår dokumentation och litteratur.

TID OCH PLATS
11 maj 2023 kl 08.30-16.30, online via Zoom.

ANMÄL DIG HÄR

FÖRKUNSKAPER
Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

VAD FÖRVÄNTAR VI OSS AV DIG SOM DELTAGARE

 • Deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet. 
 • Att du lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går). 
 • Om du går online är förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört. 
 • Eget engagemang och ansvar samt att du deltar 100% under hela utbildningen.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats och det tillkommer en ombokningsavgift.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Digitalisering påverkar kontinuerligt våra verksamheter, bl.a. skapar den behov av att utveckla och förändra dem. Forskning visar dock att hela 70 procent av alla digitala förändringsarbeten misslyckas - även i de fall då tekniken fungerar. Denna heldagsutbildning fokuserar på framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning för resterande 30 procent – de som lyckas.

Du får:

 • Ett övergripande styrelseperspektiv på digitalisering och förändringsarbete – vad är viktigast att tänka på och prioritera?
 • Kunskap om framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning av digitala förändringsarbeten och transformationer
 • Teorier och tillämpbara modeller för hur du strategiskt kan leda och styra digitala förändringar
 • Förståelse för de vanligaste fallgroparna vid digitala förändringsarbeten (och hur du kan undvika dem)
 •  

Innehåll:

 • Vad är digitalisering och hur påverkar det organisationer och dess intressenter?
 • Hur driver man förändringsledning inom just digitalisering? Vad är viktigast att tänka på ur ett strategiskt styrelseperspektiv?
 • Vad kan vi lära oss av tidigare teknikskiften?
 • Modeller för strategiska vägval och hur ledning och styrning framgångsrikt kan bedrivas – som du kan tillämpa på din egen verksamhet
 • Exempel på de vanligaste misstagen när man driver digitala förändringsarbeten
 • Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna

Ökat fokus i styrelsearbetet är påbyggnadskurser till Rätt Fokus. Du kan välja att gå en eller flera.

Video

 

Nationella partners: