Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

BLI CERTIFIERAD STYRELSELEDAMOT

Du som går Rätt fokus har möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning skriver en tentamen.

Tentamen görs via webben och du har upp till ett år på dig efter utbildningstillfället att skriva tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot. Du får ett styrelsecert. Man kan även gå utbildningen utan att certifiera dig.

StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.

Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ecoDa, European Confederation of Directors Associations.

Certifikatet är aktuellt i fyra år
Från och med januari 2019 gäller din certifiering i styrelsearbete i fyra år. Sedan har du möjlighet att göra tentamen igen och därmed förlänga ditt certifikat i ytterligare fyra år.

Har du certifierat dig före den 1 januari 2019? Då gäller ditt certifikat till den sista december 2022, alltså i fyra år. Det datumet gäller för alla som redan är certifierade, oberoende av när i tiden certifieringen ägde rum.  

Bakgrunden till att det finns ett bäst-före-datum på certifikatet är att styrelsearbete förändras i allt snabbare takt. Det handlar inte bara om skärpt lagstiftning och nya regler – nu måste styrelsen också bredda omvärldsperspektivet och vara ett väl fungerande och relevant bollplank för vd.

 

Nationella partners: