Certifieringsutbildning

Vår grundläggande certifieringsutbildning passar dig som är, ska eller vill bli ledamot i en styrelse. Utbildningen finns för såväl små och medelstora bolag, som noterade och även kommunalt och regionalt ägda bolag. Den ges även i en version på engelska.

Välj inriktning på din Certifieringsutbildning

Små och medelstora aktiebolag

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning och utveckling av bolaget. Utbildningen är inriktad mot små och medelstora aktiebolag (SME), men är relevant även för större och noterade bolag.

Varje år väljer fler än 1 500 personer gå denna branschledande utbildning som genomförs på ett 30-tal orter i hela landet och online. Av deltagarna så rekommenderar 99,3 procent utbildningen till andra.

Effective company directorship

This certificate-course - the English version of "Rätt fokus i styrelsearbetet SME", enables you to contribute with greater consciousness to your company’s growth and development.

Kommunalt och regionalt ägda bolag

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för kommunalt och regionalt ägda bolag.

Noterade bolag

Förbered dig inför rollen som styrelseledamot i ett noterat bolag. Detta är en påbyggnadsutbildning som du går efter utbildningen för små och medelstora aktiebolag. Utbildningen motsvarar de kunskapskrav som Nasdaq Stockholm har ställt i sina noteringskrav.

Repetitionsutbildning Rätt fokus (SME)

Har du genomfört Rätt fokus tidigare men inte tagit ditt certifikat?
Genom denna kompletterande utbildning erbjuder vi dig som genomfört Rätt fokus SME tidigare en ny chans att skriva tentamen och bli certifierad ledamot.

De tidigare deltagarna Camilla Stoor och Magnus Falk om hur de upplevde utbildningen.
split

Om certifieringen

Du som går vår grundläggande certifieringsutbildning har möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot. Vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelseledamöter.

Läs mer

Vad säger deltagarna om utbildningen?

 • Kursen infriade alla mina förväntningar på vad en utbildning för en blivande/nybliven styrelseledamot bör innehålla

  Sandra Jakob

  Operationell kommunikationschef, IKEA Sverige
 • Mycket väldisponerad utbildning med relevanta praktiska fall och diskussionsövningar. Deltagarnas bidrag och olika erfarenheter gjorde utbildningen mycket intressant och värdefull.

  Kristina Mackintosh

  CFO at Charge Amps AB
 • Jag gick utbildningen för att öka mina chanser att arbeta i bolagsstyrelser, samt stärka mina kunskaper både som ledamot och vd. Läraren gav en extra dimension i form av den kanske allra viktigaste delen i styrelsearbetet - de mänskliga relationerna.

  Anders Sjögren

  CEO BBright AB

Andra utbildningsnivåer

Fördjupningsutbildning

Har du redan gått vår certifieringsutbildning eller har motsvarande kunskap, kan du öka din kompetens ytterligare i någon av våra fortsättningsutbildningar.

Läs mer

Högre utbildning

Vill du ta nästa steg i din styrelsekarriär så är vår Högre utbildning i styrelsearbete väl investerad tid.

Läs mer

Övriga utbildningar

Våra föreningar arrangerar utbildningar av olika slag i ägar- och styrelsefrågor.

Läs mer