Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET: Påbyggnadsutbildning FÖR noterade BOLAG - onlineutbildning

Förbered dig inför din roll som styrelseledamot i ett noterat bolag. Gå en utbildning som motsvarar de kunskapskrav som Nasdaq Stockholm har ställt i sina noteringskrav.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
För mer information se kalender
Pris:

Medlemspris 6 900 sek + moms
Icke medlemspris 7 900 sek + moms

I avgiften ingår dokumentation och litteratur. Eventuella internatkostnader tillkommer.

NÄSTA TILLFÄLLE
Utbildningen är uppdelad på två tillfällen online.
Måndag den 12 april 2021 kl 12.30-17.00
Tisdag den 13 april 2021 kl 08.30-12.30

BOKA 
>> Anmäl dig här 

PRAKTISK INFORMATION

Lärarledd undervisning online, två halvdagar. Detta är en påbyggnads­kurs för dig som har slutfört "Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME)". Utbildningarna brukar planeras efter varann så att man har möjlighet att slutföra hela kursen på en gång. Vid frågor om nästa kursstart, vänligen kontakta din lokala förening.

CERTIFIERING

Efter avslutad utbildning erbjuds du att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot i noterade bolag. För att certifiera dig krävs att du även har en godkänd tentamen från Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME).
> Läs mer om certifiering

LÄRARE

> Läs mer om Torsten Örtengren, kursansvarig 

 

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Rätt fokus i styrelsearbetet för noterade bolag ger dig den kunskap som en styrelseledamot i ett noterat bolag förvän­tas ha. Detta är en påbyggnadskurs som du kan gå efter att ha slutfört vår certifieringsutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME).

Denna kursdag ger dig en introduktion till den svenska värdepappersmarknaden med genomgång av marknadsplat­serna och de olika listorna.

Du får en god förståelse för hur noteringskraven och relevanta delar av förordningen om marknadsmissbruk, MAR, ser ut, bland annat informationsreglerna, vad som är insiderinformation samt vad insider­reglerna innebär för dig som privatperson. Under dagen får du också en genomgång av väsentliga delar av Koden för svensk bolagsstyrning.

Utbildningen motsvarar de kunskapskrav som Nasdaq Stockholm har ställt upp i sina noteringskrav. Den genom­förs av Torsten Örtengren, som har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning och börsrätt. Torsten är redak­tör till boken ”Börsrätt” och har bland annat varit ansvarig för notering och bolagsövervakning på Nasdaq Stockholm.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera dig som styrelseledamot i noterade bolag. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. 

Detta är en påbygg­nadskurs där du för certifiering först ska ha gått Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) med godkänd tenta­men. Utbildningarna brukar planeras efter varann så att man har möjlighet att slutföra hela kursen på en gång.

"Kursledaren är riktigt duktig!"

— Kursdeltagere, HT 2017

Kursinnehåll

 • Regelverk Nasdaq Stockholm
 • Introduktion till värdeappersmarknaden
 • Överblick av gällande regelverk för noterade bolag
 • Noteringskrav
 • Informationsregler
 • Flaggningsregler
 • Insiderregler
 • Regler om handelsförbud
 • Insynsförteckning och rapporteringsskyldighet

Denna utbildning riktar sig till dig som

 • har gått Rätt fokus i styrelsearbe­tet för aktiebolag (SME)

 • redan har erfarenhet av styrelse­arbete, och nu behöver lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett noterat bolag vilar på

Nationella partners: