Min sida

Min sida samlar över tid ditt engagemang hos Styrelseakademien.

När du loggar in så får du även en anpassad startsida där din förenings aktiviteter, utbildningar och nyheter ligger i fokus.

Vår ambition är att löpande utveckla funktioner och presentera data som gäller bland annat medlemskapets giltighet. Nya funktioner som tillkommer kommer att släppas när vi är redo att presentera dem. Tills dess se de vanligaste frågorna och svaren nedan:

 1. Aktuellt medlemskap

  1. Du ska kunna se ditt aktiva medlemskap med giltighetstid samt vilken förening du är medlem i

  2. Om du har konstigt datum som visas kan det vara något fel på din profil i vår databas - deyt kan vi snabbt kolla. Kontakta info@styrelseakademien.se .

  3. Om inget datum eller föreningstillhörighet visas är du inte aktiv medlem i Styrelseakademien.

 2. Flera medlemskap

  1. Har du flera medlemskap visas de på Min Sida. Även giltighetstid per medlemskap visas.

 3. Fel föreningen visas på min startsida när jag loggar in?

  1. Om du anser att fel föreningstillhörighet visas på din startsida i inloggat läge - kontakta info@styrelseakademein.se .

 4. Hur länge gäller mitt medlemskap?

  1. Giltighetstiden framgår av informationen på Min Sida

 5. Ansvarsförsäkringen - varför kan jag inte se om den är aktiv och giltighetstid?

  1. I dagsläget har vi ingen automatisk uppdatering med den informationen. Vi hänvisar till ditt försäkringsbesked och vid frågor kontakta Söderbergs och Partners.

 6. Kvitton och faktura kopior - jag hittar inga på Min sida?

  1. I dagsläget kan vi inte erbjuda kopior digitalt på webbplatsen. Kontakta den förening som utfärdat din faktura eller kvitto så ska de kunna hjälpa dig.

 7. Mitt företag betalar för medlemskapet - hur ser jag det?

  1. Du ser inte detta i dagsläget. Det framgår av din senaste fakturakopia vem som är betalningsmottagare.

 8. Varför måste jag logga in med BankID?

  1. Medlemskap är personliga och vi har valt Svenskt BankID för att du ska kunna idnetifiera dig mot oss på ett säkert och smidigt sätt.

 9. Jag har loggat in men jag får ett meddelande att jag inte har tillgång till materialet på webbsidan - vad är fel?

  1. Medlemmar får mer - är du inte aktiv medlem kan du inte ta del av medlemsmaterial på vår hemsida.

  2. Kontrollera giltigheten av ditt medlemskap på Min sida - har du inget aktivt medlemskap kommer du inte åt delar av webbsidan som är för våra medlemmar.

 10. Jag anser att jag är aktiv medlem men det står inte på Min sida?

  1. Kontrollera din senaste faktura eller kvitto på betalt medlemskap. Om det framgår där att du ska vara aktiv medlem kontakta info@styrelseakademien.se