Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Magnus Forsbrand

Månadens Medlem februari 2021: Magnus Forsbrand

Befattning: Egenföretagare Techinvestor Sweden AB 

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2011

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Läs om tidigare Månadens Medlemmar i arkiv

: Egenföretagare Techinvestor Sweden AB

Förening

Månadens medlem februari 2021: Magnus Forsbrand

Vår verksamhetsledare intervjuar varje månad en av StyrelseAkademien Sydosts 330 medlemmar. Denna gång är det Magnus Forsbrand från Karlskrona.

- Hej Magnus! Hur är läget så här en bit in på nya året?

-Det är bra! Jag har startat mitt eget företag Techinvestor Sweden AB efter många år som anställd på stora företag, oftast som VD. Det känns nytt och spännande men ändå något jag är bekant med då jag varit egenföretagare en period tidigare. Jag tänker erbjuda tillväxtfokuserad affärsrådgivning samt investera i lovande bolag främst inom teknikområdet.

-Berätta lite kort om ditt yrkesliv innan du blev entreprenör igen!

-Det har varit en lång och varierad resa med en gemensam faktor: IT/IoT och tillväxt. Efter min ingenjörsexamen inom elektroteknik på Chalmers fick jag jobb på Ericsson inom mobiltelefonisidan. År 2000 blev jag vice VD för Europolitan/Vodafone (numera Telenor) och det var en fantastiskt spännande tid och bara i Karlskrona var vi nästan 1000 anställda och i världen ca 100 000. Efter 6 år där ville jag prova egenföretagarlivet och det blev tre startups, bl a ett som utvecklade en föregångare till dagens mobila BankID. Sedan blev det en period hos danskägda Kamstrup som erbjuder uppkopplade elmätare. Nästa steg i min karriär blev VD-skapet för börsnoterade MultiQ i Malmö/Lund som är ledande i norra Europa på uppkopplade skärmar i bussar, tåg och butiker. 2016 fick jag chansen att bli VD för Blue Science Park i Karlskrona, en ny innovationsmiljö med fokus på marin teknik, Internet of Things och e-hälsa. Där var jag kvar till 2020 då jag startade Techinvestor.

-Som du säger har IT varit en röd tråd för dig. Gäller det även företag du har eller haft externa styrelseuppdrag i?

-Nu har jag hittills inte hunnit med så många externa uppdrag under min VD-tid. Men nyligen blev jag invald som ordförande i Pro Health Pharma AB i Helsingborg, ett läkemedelsföretag som satsar på internationell expansion.
Dessutom är jag ordförande i ALMI Företagspartner Blekinge sedan några år. Som du säger är IT och särskilt e-hälsa något jag brinner för. Jag är rådgivare åt två startups inom distansvård och distansmonitorering. Eftersom jag tänker mig ca 5 styrelseuppdrag i digitala tillväxtbolag så kan det säkert bli något i den branschen. Distansvård ligger i tiden med samhällets begränsaderesurser och en åldrande befolkning. Där kan e-hälsa göra stor nytta och fånga upp ohälsotecken i tid. Hjärtmonitorering för dem med hjärtsvikt är ett av flera exempel jag mött på.

-Du är en engagerad medlem sedan 2011. Hur kom det sig att du gick med i vår förening?

-Jag passade på att bli medlem när jag gick grundkursen ”Rätt Fokus i styrelsearbetet” samma år. Jag ville förkovra mig inför kommande uppdrag och samtidigt kunna ta del av nätverksaktiviteter. 2014 byggde jag på med den nyttiga endagskursen ”Ökat Fokus ordföranderollen”. Nästa steg skulle kunna vara fyradagarskursen ”Master Fokus Ordförande” för att stärka upp mina kunskaper ytterligare. Jag gillar också StyrelseAkademiens vision ”En extern värdeskapande ledamot i alla bolag”. Det lyfter styrelsearbetet, och därmed bolagen, att ta in erfaren professionell ledamot som t ex varit med om tillväxtresor innan.

-Så sant! Att ha en kompetent och väl sammansatt styrelse är viktigt, inte minst i kristider som Coronapandemin. Hur har för övrigt dina egna erfarenheter varit under 2020?

-Jag tycker omställningen ändå fungerat bra tack vare distansmöten som vi haft i ALMIs styrelse. Om jag blickar framåt så tror jag det kommer bli en bestående förändring för många styrelser. Skulle tro på en fördelning 50/50 vad gäller fysiska och digitala möten. Vid strategimöten vill man gärna mötas men vanliga styrelsemöten funkar effektivt och utmärkt online.

- Slutligen undrar jag vilka som är dina bästa styrelseråd?

-
Jag har ”kokat ner” dessa till fyra ledstjärnor som varit viktiga för mig:

1. Agera professionellt när du går in som ny ordförande med en framåtlutad inställning. Säkerställ också att det finns tydligt ägardirektiv och bra rutiner runt styrelsearbetet. Uppmuntra att alla styrelseledamöter minst har en grundkurs
i styrelsearbete.

2. Var inte rädd att blanda kompetenser i styrelserummet från olika marknader/branscher. Det finns fler likheter än
man tror! Det är nyttigt med impulser från andra branscher och det kan ske framgångsrik ”korsbefruktning”.

3. Ha fokus på kunderna. Kundrelationerna är A och O. Kund- och serviceorienterade företag har högre kundnöjdhet och därmed trognare kundbas. Sätt upp viktiga värderingar i linje med detta, t ex ”Vår kund behöver aldrig vänta”.

4. Sist men inte minst: ha roligt tillsammans! Fira segrarna och fokusera på positiva framsteg som leder mot de gemensamma målen för bolagets bästa.

- Tack för intervjun Magnus och lycka till med dina styrelseuppdrag!

Nationella partners: