Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNEMånadens Medlem maj 2022
: Kristina Sjögren, Emmaboda

Befattning: Managementkonsult i LarKriS AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2020

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem maj 2022: Kristina Sjögren!

Vår verksamhetsledare intervjuar varje månad en av StyrelseAkademien Sydosts medlemmar. Denna gång är det Kristina Sjögren från Rasslebygd utanför Emmaboda.

- Hej Kristina, du och din man driver LarKriS AB. Vad står företagsnamnet för och vad gör ni?

- Det är en förkortning av Lars och Kristina, LarKri, samt S:et som står för Sjögren. Vi erbjuder konsulting inom vårt begrepp HELP: Hållbarhet, Energi, Ledarskap, Produktion. Jag fokuserar på ledarskap och produktion, t ex produktionsutveckling med investeringsbudget och kalkylering. Att kunna leda och styra en produktionsorganisation vid förändringsarbete är ett annat typiskt uppdrag. Jag är projektledare inom produktionseffektivisering där Lean Production är grundkonceptet med sina olika verktyg och metoder för att skapa en effektiv, yt-slimmad och ekonomiskt försvarbar produktion. Kunderna finns främst i små- och medelstora verkstadsindustrier i Småland som behöver göra de här förbättringarna. Även flertalet organisationsförbättringsuppdrag har det blivit genom åren.

- Som managementkonsult inom produktion så antar jag att du är en av få kvinnor i branschen?

- Jo, det kan man säga… Genom mitt yrkesliv får jag nog tillstå att jag fått bevisa min kompetens lite mer än männen just för att det av tradition är få kvinnor i branschen. För min del har faktiskt verkstadsindustrin varit en röd tråd genom hela min karriär. Efter min maskiningenjörsexamen 1982 började jag jobba som verktygskonstruktör och därefter på Semcon i Göteborg några år. Sedan blev jag produktutvecklare i Tyskland i över 8 år hos en av Volvos leverantörer som tillverkade rattar till flertalet europeiska biltillverkare inkluderat funktioner som airbags, blinkers och reglage. 1996 återvände jag till Sverige med uppdrag från Semcon att starta ett nytt kontor i Växjö för att täcka den ”vita fläcken” Sydost. Efter marknadskartläggning så startade vi i gång och det gick bra, kontoret är numera väletablerat i regionen. Min förste anställde, Robert Eriksson, är kvar och numera vd där!

- Men vid millennieskiftet var det dags att återvända till hembygden och ITT Flygt?

- Ja, så blev det. Jag kommer från släkten Stenberg och min farfarsfar Petter Stenberg grundade 1901 verkstadsföretaget Stenberg & Flygt som i början var en stor leverantör av t ex formar till glasbruken. Tre av hans söner tog över och började samarbeta med en konstruktör vid namn Flygt i Stockholm, därav företagsnamnet. 1968 såldes dock familjens del – det blev för komplicerat med 11 syskon och deras alla barn – till ett amerikanskt bolag, ITT. Under åren har det varit en hel del namnbyten och numera heter det Xylem Water Solutions AB. Fokusområdet är sedan många år innovativa dränkbara vattenpumpar som exporteras över hela världen. Jag arbetade där som produktionsutvecklingschef i fyra år och därefter som chef för verktygsverkstaden. Jag gick också in en period som platschef i ett annat företag, Jon Stenberg AB, som grundades av min farfar och nu ägs av mig och min bror Robert. Sedan har jag också varit anställd som vd på andra företag i regionen, bl a BAGA i Karlskrona som också jobbar med vattenrening, samt IUC Kalmar AB. Men sedan 2018 har jag alltmer koncentrerat mig på uppdrag inom vårt familjeföretag LarKriS.

- Imponerande entreprenörsbakgrund du har! Jag vet att du också har flera styrelseuppdrag, vilka?

 - Det har blivit några under åren och just nu har jag sju uppdrag. Extra roligt är att jag blivit tillfrågad av några familjeföretag som jag haft samverkan med på ett eller annat sätt. Sedan något år är jag ordförande i AB Pod i Kristdala samt AB Lagergrens Handelsträdgård i Lenhovda. Där bidrar jag till att få ägarna, som ingår i styrelsen, att lyfta blicken och skapa mer långsiktigt värde. Min kompetens inom produktionseffektivisering och att göra SWOT-analyser kommer väl till pass i detta strategiska arbete. Utöver de uppdragen har jag nyligen blivit invald i ett familjeföretag i Oskarshamn – det är inte offentligt än. Jag har också styrelseuppdrag i Jon Stenberg AB, vårt egna bolag förstås, Kalmar Hästsportklubb AB och föreningen KHSK som äger detta AB. Som ”hästtjej”sedan länge älskar jag denna verksamhet och har varit med många år i styrelserna. Bl a har vi byggt en modern ridanläggning vid Ingelstorpsskolan i Smedby och vi har stort socialt engagemang, alla våra tävlingar heter nu ”Hopp mot näthat” för att sätta ljuset på den frågan. Det är fantastiskt att följa våra ungdomars utveckling. Med deras ansvarskänsla och samarbete med hästarna så fostras många framtida ledare i företag och samhälle.

- Spännande uppdrag! Hur kom det sig att du blev medlem i StyrelseAkademien? Dina utbildningsplaner?

 - Jag ville hålla mig mer àjour med styrelsekunskap med tanke på mina uppdrag. Det är viktigt att vara insatt i styrelsefrågor samt delta i intressanta styrelseseminarier som ökar nätverket. Jag har haft kännedom om er förening sedan jag 2014 ingick i ALMIs projekt ”Styrelsekraft” för att kompetensutveckla kvinnor. Då ingick styrelseutbildningen ”Rätt Fokus i styrelsearbetet SME” som jag gick för er. Så jag är certifierad styrelseledamot och det känns som en styrka. Vad gäller vidareutbildning så är ”Ökat Fokus ordföranderollen” mitt nästa steg.

- Så till dina tankar om utmaningar och möjligheter inom styrelsearbete?

 - Som styrelseengagerad i flera familjeägda företag där en eller flera entreprenörer ofta har tre ”hattar” på sig - ägarens, styrelseledamotens och vd/ledningens - så märker jag svårigheten att skilja dessa åt. Där har jag som extern en uppgift att fylla och tydliggöra dessa roller samt lyfta fram det långsiktiga perspektivet. Ett annat problem är att arvodet som extern ledamot inte kan faktureras som tidigare och att t ex Tillväxtverket inte tillåter externa ledamöter att ta konsultuppdrag gällande stödansökningar. Det är synd då många ledamöter, likt jag, ofta har den kompetensen. I stället måste man idag ta in andra konsulter som inte har samma insyn i bolagen. Om jag fokuserar på möjligheterna med styrelsearbete så är det stor tillfredsställelse att bidra till att bolag utvecklas som hållbara verksamheter med goda visioner, värderingar, relationer och resultat.

- Vad har pandemin och Ukrainakrisen haft för inverkan i ”dina” styrelser?

- Likt andra övergick allt styrelsearbete helt till digitala möten vilket var en räddning. Ser jag till verksamheterna har effekterna skiftat. Lagergrens Handelsträdgård fick ett extra bra år då kunderna la mer tid på hemmet som att t ex köpa blommor. Verkstadsindustrierna har haft det tufft. Materialbrist och stora förseningar under pandemin och nu ser vi höjda priser i samband med Ukrainakrisen. Det i sin tur blir en prisökning mot kund så det gäller att härda ut och se till att ”hålla huvudet ovanför vattenytan”. Dessa kriser visar också på vikten av att tänka innovativt i styrelserna. I AB Pod har vi beslutat att nischa oss som en ”grön industri” med en klimatsmart anläggning. Vi utvecklar produktsortimentet och hittar nya kunder.

- Innovation är särskilt viktigt i dessa tider! Slutligen Kristina, vilka är dina tre bästa styrelseråd?

1. Som ny extern ledamot: Lyssna av, få nulägesanalys av verksamheten, var ödmjuk inför uppdraget.

2. Som etablerad extern ledamot: Våga ifrågasätta och föreslå viktiga förbättringar.

3. För styrelser generellt: Jobba med långsiktighet, SWOT-analyser och ha koll på målen i ägardirektivet. Ha beredskap för ev exit, investeringar och hållbarhetsomställningar.

- Tack för intervjun och lycka till med dina styrelseuppdrag!

Nationella partners: