Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem november 2020: Viveka Olofsson

Befattning: Lokalpolitiker i Sölvesborgs kommun med styrelseuppdrag

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2014

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Läs om tidigare Månadens Medlemmar i arkiv

Förening

Månadens medlem november 2020: Viveka Olofsson

Vår verksamhetsledare intervjuar varje månad en av våra 340 medlemmar och denna gång är det Viveka Olofsson.

-Hej Viveka! Jag har förstått att din yrkesbana varit mycket varierande. Berätta!

- Jo, jag har provat på en hel del! Jag har jobbat på bibliotek och som skolvärdinna i Mjällby, sedan som vårdbiträde i hemtjänsten i Sölvesborg och under den tiden så blev jag fackligt involverad. Sedan utbildade jag mig till trädgårdsmästare
och började då jobba som parkarbetare 2004 i Sölvesborgs kommun. Parallellt med detta engagerade jag mig i lokalpolitiken eftersom mitt intresse att påverka positivt väcktes när jag jobbade för facket.
Så under senaste åren har jag ibland, beroende på antal uppdrag, varit tjänstledig från parkarbetartjänsten. Det är jag just nu då jag är andre vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i KS (kommunstyrelsen) och KSAU (kommunstyrelsens
arbetsutskott). Vi i Socialdemokraterna befinner oss i denna mandatperiod i opposition tillsammans med Liberalerna, Centern och Vänsterpartiet så jag hade ännu tyngre poster före 2018 då vi var styrande.

- Du har verkligen stort politiskt engagemang. Är du även styrelseledamot i något kommunalt bolag?

- Ja, denna mandatperiod är jag ledamot i Sölvesborgs Kommunföretag som är koncernmoder för bl a Sölvesborgs Energi & Vatten och Sölvesborgshem. Jag är också politiskt tillsatt ledamot i Region Blekinges trafiknämnd. Vi ansvarar för Blekinges kollektivtrafik och att genomföra trafikförsörjningsprogrammet. 2012-2018 var jag ordförande i Sölvesborgshem som är kommunens största fastighetsbolag och hyr ut över 1500 lägenheter. Det var en lärorik tid och också mitt första ordförandeuppdrag i ett företag.

-Hur utbildade du dig för ordföranderollen?

-Jag gick grundutbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet SME 2014 för Nils-Erik Persson. Året efter såg jag även till att han utbildade hela styrelsen i Gott Styrelsearbete som riktar sig till kommunala bolag. Utbildningarna gav nyttiga kunskaper och insikter för ledamöterna. I politiken argumenterar man ofta mot varandra utifrån partifärg men i kommunens bolag ska alla jobba som ett ”team” för bolagets bästa. Det krävs en uppdaterande utbildning för att få detta fokus varje ny mandatperiod då styrelserna oftast ändras.

-Har du något styrelseuppdrag i privat företag?

-Ja, det har jag också och det är spännande! Det är min son Fredrik som sedan några år driver cykelaffären VELO och jag är med i styrelsen för JFT Sport som bolaget heter juridiskt. Cykling ligger ju i tiden och som fd elitcyklist har han många kunder i södra Sverige. Företaget växer och nu anställs en femte person. Som ledamot bidrar jag med min kunskap om organisation och vikten av lagarbete. Det är också glädjande att se min son växa i rollen som entreprenör, jag ser stora likheter med min far. Han bröt också upp från en fast anställning och satsade på eget företag. Han började tillverka eget lim till flugfångare för lantbruk och startade fabrik i Kristvalla. Han experimenterade med olika kokprocesser och i bygden kallades han Lim-Johan… Min son säger att morfars driv varit en stor inspirationskälla för honom.

-Roligt med detta styrelseuppdrag förstår jag! Vad tycker du generellt är det mest utmanande men också mest givande
när det gäller styrelsearbete?

-Svårigheten är många gånger att få till ett utvecklingsarbete. Det är lätt att fastna i förvaltandet och att man blir nöjd och ”klappar sig för bröstet”. Där behöver man jobba systematiskt och också skaffa inspiration utifrån. När jag var ordförande i Sölvesborgshem åkte vår styrelse till Malmö och träffade deras fastighetsbolag. Sådana utbyten är värdefulla och kan ge skjuts åt positiva förändringsidéer på hemmaplan.
Det mest givande med styrelsearbete tycker jag är tillfredsställelsen när man tar bra beslut som har goda konsekvenser. Ett exempel är hur Sölvesborgshem tagit fram många fina bostäder till kommuninvånare med bra boendeyta och rimlig hyra. Då känner man att styrelsen bidragit till något samhällsnyttigt.

-Till slut Viveka, vilka är dina tre bästa styrelseråd?

-Jag summerar i detta fall vad en ordförande behöver tänka på eftersom det är en så viktig roll.

  1. Om du är ny som ordförande, säkerställ att alla ledamöter får en grundutbildning i styrelsearbete. Det är viktigt att alla vet sitt ansvar och vilket fokus en styrelse ska ha. Tänk också på vikten av ett bra samarbete med VD! Och även om VDn ”bara” är föredragande så behöver hen också styrelseutbildas.

  2. Som ordförande, tänk på att ”gå laget runt”. Du får både bättre engagemang och mer välgrundade beslut om alla får yttra sig. Oftast kan man sedan ta beslut i konsensus. I sällsynta fall händer det att någon reserverar sig.

  3. Se till att alltid ha inbjudna ”gäster” som besöker styrelsemötena. Det kan handla om viktig fakta från anställda eller inspiration från externa personer. Sådana inslag ger värdefull input till styrelsearbetet!

 

- Tack för intervjun och lycka till med alla styrelseuppdrag!

Nationella partners: