Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE
Månadens Medlem oktober 2021
: Christina Thorstensson, Vimmerby

Befattning: Egenföretagare, Tjugoettkonsulten AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2012

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem november 2021: Christina Thorstensson

Vår verksamhetsledare intervjuar varje månad en av StyrelseAkademien Sydosts 350 medlemmar. Denna gång är det Christina Thorstensson från Vimmerby.

- Hej Christina! Jag har förstått att du brinner för besöksnäringen på landsbygden. Berätta!

- Det stämmer, landsbygdsengagemanget har varit en bärande del under mitt yrkesliv. Jag tror verkligen på landsbygdens möjligheter! Jag började med att driva hotell i Vimmerby och blev sedan turistchef och vd för Vimmerby Turistbyrå. Där var jag i 12 år och därefter jobbade jag med besöksnäringsfrågor på Regionförbundet Kalmar län och senare Västervik Framåt. Innan jag startade eget 2015 hann jag också vara verksamhetsledare för Astrid Lindgrens Hembygd. Det är en ideell förening och ett av ca 50 Leaderprojekt i Sverige som Jordbruksverket godkänt. Föreningen verkar för lokalt ledd utveckling i en region runt Vimmerby och projektpengar kan sökas från EU-fonder som stärker landsbygdens attraktionskraft t ex i form av fler jobb och företag. Även kommunerna bistår med pengar och ideell, privat och offentlig sektor samverkar i en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. De utarbetar en utvecklingsstrategi som styr vilka projekt som kan beviljas medel.

- Du har verkligen haft en röd tråd i ditt yrkesliv! Hur kom det sig att du startade eget 2015?

- Jag ville kunna välja och utföra ännu fler roliga uppdrag, främst riktade mot besöksnäringen. Så jag startade företaget Tjugoettkonsulten och det döptes utifrån att 21 är mitt turnummer! Namnet inger en positiv känsla även om min verksamhet förstås bygger på kompetens och inte slump och tur… Uppdragen jag tar mig an är främst projektledning och workshops som rör utveckling särskilt på landsbygden. Jag är också processledare och coach inom Kurbits Affärsutveckling. Vi är ett 15-tal konsulter i landet som håller i Kurbitsgrupper med besöksnäringsföretag som får verktyg och stöd i att utveckla sin verksamhet. Just nu håller jag i en grupp med fokus på matupplevelser med hållbarhetsperspektiv. Kurbits mäter för övrigt effekten av insatserna, bl a kan vi se att både omsättning, nyanställningar, produktutbud och marknadsföring utvecklas.

- Spännande projekt du är involverad i! Hinner du med några styrelseuppdrag?

- Jo, några hinner jag. Dels är det i Tjugoettkonsulten men också makens företag Topula – inom turism – samt sonens campingföretag. I framtiden är jag inte främmande för externa styrelseuppdrag. Som medlem i StyrelseAkademien får jag ju mejl om sådana och om något passar min profil är det inte omöjligt att jag söker.

- Vilken styrelseutbildning har du gått hittills och har du planerat någon mer?

- Jag gick den grundläggande styrelseutbildningen ”Rätt Fokus” 2012 i Västervik med Nisse som lärare. Om jag tar steget att bli extern ledamot i någon styrelse så kommer jag förkovra mig ytterligare. Du nämnde innan att ni kommer köra t ex Ökat Fokus Strategi nästa år så det finns ju vidareutbildningar att välja bland.

- Vilka utmaningar och möjligheter ser du inom styrelsearbetet? Och pandemieffekter?

- Största risken är det personliga ansvaret, tycker jag. Det gäller att ha koll på t ex ekonomin, det måste man vara medveten om som ledamot. Möjligheterna är stora! Genom att ha en aktiv styrelse med utifrånperspektiv och omvärldsbevakning så ökar chanserna att driva ett framgångsrikt företag. När det gäller pandemin så har min hjärtebransch, besöksnäringen, drabbats hårt. Särskilt märker jag det i Vimmerby där många företag påverkades mycket av att Astrid Lindgrens Värld tvingades stänga hela säsongen 2020. Och nu när tiderna börjar bli mer normala igen så saknas arbetskraft då en del hunnit omskolas under pandemin… I kriser som en pandemi är styrelsens roll extra viktig, inte bara för verksamhetsanpassning och stödansökningar utan också för att stötta ägaren i familjeföretagen. Det kan krisa på flera plan och hälsan kan svikta vilket man behöver vara uppmärksam på. Särskilt ordförande-vd-relationen är viktig.

- Slutligen Christina, vilka är dina tre bästa styrelseråd?

1. Var ett stöd till ägaren/företagsledaren om det är ett familjeföretag, se ”hela människan”.
2. Få in innovation i styrelsearbetet utöver kontroll. Det ger arbetslust och utveckling!
3. Våga ta in extern styrelsekompetens, gå inte alltid till närmsta kretsen.

- Tack för intervjun och lycka till med ditt företag och dina styrelseuppdrag!

 

Nationella partners: