Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Torbjörn Lundh.

Månadens Medlem april 2019: Torbjörn Lundh

Befattning: Senior advisor och ägare av egen konsultverksamhet. 

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2018

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem april 2019: Torbjörn Lundh

”Med hjälp av omvärldsbevakning kan du ta stafettpinnen och i god tid upptäcka frågor som kan påverka ditt företag och dess position i förhållande till konkurrenter och leverantörer”.

Månadens Medlem i april är Torbjörn Lundh, senior advisor och ägare av en egen konsultverksamhet sedan januari 2019. Torbjörn kommer senast från rollen som auktoriserad revisor och partner på BDO Sverige där han bl.a. jobbade som styrelsens ordförande för den svenska verksamheten och för två av totalt fyra regioner. Under denna period ökade omsättningen från 300 mkr till ca 950 mkr. Hösten 2018 valde Torbjörn dock att lämna uppdragen till förmån för den egna verksamheten. Därmed lämnade Torbjörn in sin certifiering som auktoriserad revisor två år i förtid.

Med 40 års erfarenhet av entreprenörskap i olika befattningar känner Torbjörn att han har en bra grund för att möta möjligheter vad gäller företagande i stort. Via den egna verksamheten jobbar han som senior rådgivare inom främst affärsrådgivning där personal- och organisationsfrågor har en framträdande betydelse. Arbetet utförs via konsultinsatser, advisory board, styrelseuppdrag eller stödjande mentorskap för exempelvis vd:ar eller andra personer i företagsledningen. Han erbjuder även föreläsaningar och seminarium för grupper som vill ha inspiration, kick-off eller utbildningar, bland annat i lokalerna i Camp La Marina i Spanien.

Torbjörn blev medlem i StyrelseAkademien Sydost hösten 2018 i samband med att han gick kursen ”Rätt fokus i styrelsearbetet”. I maj kommer han dessutom gå utbildningen ”Ökat Fokus: ordföranderollen” och han är öppen för fler styrelseutbildningar längre fram.

”Som auktoriserad revisor har du en universitetsutbildning i botten, kompletterat med årliga utbildningar. Eftersom jag har en ambition att söka externa styrelseuppdrag ville jag på detta sätt fräscha upp mina legala kunskaper. Det var därför naturligt och självklart att bli medlem hos StyrelseAkademien. Medlemskapet ger mig möjlighet att få tillgång till ett stort och intressant nätverk samt fortsatta löpande utbildningar”.

Med bakgrunden som auktoriserad revisor har Torbjörn sett en hel del både goda och mindre bra exempel på hur styrelsearbetet kan utföras. En av de stora utmaningarna som han har noterat är att i tillräcklig utsträckning skilja på strategiskt styrelsearbete och operativa frågeställningar som ska hanteras av VD och företagsledningen. Han hade även önskat att fler såg nyttan i att planera årsarbetet för styrelsen och diskutera och fastställa vilka de stora utmaningarna är samt vilka frågor som därmed ska prioriteras.

Torbjörn ser även en stor vikt i att årligen göra en genomtänkt omvärldsanalys där man beroende på företagets marknadsområden inkluderar både lokala aspekter i Sverige och även internationella eftersom de har en inverkan på de allra flesta verksamheterna.

”Även om man endast jobbar på den svenska eller europeiska marknaden händer mycket globalt som man måste ta hänsyn till.”

Avslutningsvis delar Torbjörn med sig av sina fyra bästa styrelsetips

  1. Ägna styrelsearbetet åt i förväg förutbestämda större frågor och strategiska frågeställningar! Var överens om vilken huvudinriktningen mellan styrelsens medlemmar och håll den röda tråden!
  2. Gör en årlig omvärldsanalys som en ingång i det nya arbetsåret! 
  3. Kräv som ordförande att medlemmarna och VD/företagsledningen är väl förberedda och våga påtala motsatsen. 
  4. Den goda stämningen i styrelserummet ger en naturlig grund för alla att “våga” yttra sig.

Nationella partners: