Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem december 2017: Jonas Andersson 

Befattning: VD och styrelseledamot i Perfecta Pump AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2016

 

 

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem december 2017: Jonas Andersson 

”Vänta inte med att ta viktiga beslut – det är bättre att ta små beslut än inga alls”.

Detta lyfter Jonas Andersson som en av de lärdomar han har haft stor nytta av både i rollen som VD och som styrelseledamot i Perfecta Pump AB. Jonas har varit verksam i företaget i tio år och beskriver sig själv som entreprenörsdriven med tidigare erfarenhet från bland annat livsmedelsbranschen, tv-stationer, IT-tillbehör och tillverkande industri.

Perfecta Pump jobbar med konstruktion och tillverkning av cirkulationspumpar inom områdena VVS, industri (disk- och desinfektionsmaskiner) och anläggningsmaskiner med huvudmarknad i Sverige och pågående internationalisering mot Asien och Europa. Just internationalisering är något Jonas ser som en utmaning för styrelser framöver.

”I dagens informationssamhälle där allt fler mindre bolag jobbar internationellt är det en utmaning för en liten verksamhet att besitta kunskap om lokala företagskulturer där man önskar vara verksam”.

Han utvecklar resonemanget med att även styrelser i mindre organisationer behöver ha kunskap om både möjligheter och begränsningar gällande lokala lagar och regler och beteende hos kunder och leverantörer. Det är något han själv har erfarit i arbetet med att internationalisera Perfecta Pump för att nå framgång på nya marknader.

”Ett tydligt exempel på hur vi har gått tillväga är att anlita en lokal agent i Kina som har god kännedom om marknaden. Ett annat exempel är att vi har tagit in en extern ledamot med ett brett internationellt nätverk och lång kunskap och erfarenhet från att jobba med internationella affärer”.

Värdet av att ta in en extern ledamot är något Jonas minns att man pratade om när han gick certifikatutbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbetet och han medger att beslutet har varit till stor hjälp för den egna styrelsens utveckling. Nu är han själv intresserad av att bidra med sina kunskaper och erfarenheter genom att ta sig an ett externt uppdrag och hoppas att det ska dyka upp något intressant framöver i kandidatbanken.

Avslutningsvis ger Jonas sina tre bästa styrelsetips.

  1. Vänta inte med att ta viktiga beslut som leder verksamheten framåt, det är bättre att ta små beslut än inget alls
  2. Vad är det som gör företaget framgångsrikt?  Idag och imorgon?
  3. Sätt tydliga strategiska mål.

Nationella partners: