Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ingmar Eliasson. Foto: Lars-Göran Enarsson på Blekingeposten.

Månadens Medlem februari 2019: Ingmar Eliasson

Befattning: VD, styrelseordförande och koncernchef i ELIAS Sweden AB

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2005

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem februari 2019: Ingmar Eliasson

Månadens Medlem i februari är Ingmar Eliasson, VD, styrelseordförande och koncernchef i ELIAS Sweden AB. Ingmar äger 60 % av bolaget och resterande 40 % ägs jämnt fördelade av hans söner Daniel och Andréas Eliasson. ELIAS Sweden AB är i sig ett moderbolag som äger dotterbolagen; ELIAS Syd AB, ELIAS Invest AB, ElCommunication i Sydost AB, SMEAN AB och HOBY BYGG AB.

Ingmar beskriver sig själv som en entreprenör vilket han visade tecken på redan som sjuåring då han började sälja jultidningar. När han var 15 år startade hans karriär som elektriker och det var även inom elteknikbranschen han startade sitt kanske mest kända företag ELIAS i Blekinge AB under början av 2005.

Det var efter att NEA valde att lägga ned sin verksamhet i Blekinge som Ingmar valde att starta eget och detta blev alltså ELIAS i Blekinge AB. I början var det tänkt med 20 elektriker anställda i Ronneby och 20 i Karlshamn men efter bara sex månader arbetade totalt 65 elektriker vid kontoren i Ronneby, Karlskrona, Karlshamn och Olofström.

2010 fick Ingmar förfrågan om att starta upp en verksamhet även i Växjö och han bildade då ELIAS i Småland AB. Kort därefter bildades moderbolaget ELIAS Sweden AB som idag alltså har fem dotterbolag. I samband med att bolagen växte med en omsättning på mer än 100 Mkr och att den yngste sonen Andréas hade tagit över rollen som VD i ELIAS Syd AB började Ingmar fundera kring sin egen roll i bolagen.

”I och med att vi växte och att Andréas kanske inte ville ha sin pappa som närmsta chef och bolla idéer med kontaktade jag Nils-Erik och frågade hur vi kunde byta ut mig till en annan styrelseordförande”.

Därmed påbörjades en förmedlingsprocess under ledning av dåvarande förmedlingsansvarige Nils-Erik Persson och 2015 tillsattes en ny styrelseordförande i form av Christina Lindberg. Ingmar beskriver det som ett ganska svårt beslut att ta innan det var gjort men i efterhand är han mycket glad över att han gjorde det.

Ingmar har varit medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan 2005. I samband med att han blev medlem gick han grundutbildningen Rätt Fokus i styrelsearbetet och 2013 gick han även Master Fokus Ordföranderollen. Denna utbildning erbjöds under totalt fyra dagar i Stockholm och han beskriver den som mycket givande eftersom han fick träffa andra människor från hela Sverige som befann sig i samma situation. När det kommer till Rätt Fokus-utbildningen värdesätter han även den mycket högt;

”Ingen får vara med i mina styrelser utan att ha gått StyrelseAkademiens grundutbildning Rätt Fokus i styrelsearbetet”.

Förutom att se till att kvalitetssäkra styrelsen så har Ingmar alltid sett till att omge sig med duktiga ekonomer och en bra och förtrogen revisor som är insatt och kan ge svar när som helst. Han menar att man ska vara noggrann med att inte syssla med det man inte begriper fullt ut.

”Pappersarbete kan ta död på entreprenörskapet, jag vill vara ute på marknaden”!

 

Avslutningsvis delar Ingmar med sig av sina tre bästa styrelsetips:

  1. Det är viktigt med en duktig revisor och en god relation till denna.
  2. Sammansättningen av styrelsen är viktig. Försök få in olika kompetenser men glöm inte att tänka på personkemin - att man går till sammanträdet med ett skratt och har en stark öppenhet.
  3. Om du är ägare bör du gärna ha ägarmöte en eller två gånger per år utöver ordinarie styrelsemöten. Ingmar träffar sin styrelseordförande under ett tretimmars möte förlagt över lunchen en gång på våren och en gång på hösten. Då brukar han berätta vad han tänker, vad som händer i koncernen i helhet och vilka tankar och idéer han har framåt. Där han även kan  bolla sina idéer och testa dem innan de tas upp med hela styrelsen.

Nationella partners: