Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem januari 2019: Jan-Åke Karlsson

Befattning: Egenföretagare

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2002

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem januari 2019: Jan-Åke Karlsson

Månadens Medlem i januari är Jan-Åke Karlsson. Jan-Åke är egenföretagare och driver aktivt skogsbruk tillsammans med sin bror. Under de senaste 20 åren har han dessutom arbetat och engagerat sig i ett flertal styrelser.

Han är bland annat ordförande i Aktiespararna Kalmar/Nybro/Öland som är en lokal intresseförening med cirka 1200 betalande medlemmar. Uppdrag som ordförande har han haft i hela 22 år(!). Via Aktiespararna är han dessutom bolagsbevakare sedan 20 år tillbaka och han bevakar därmed småländska börsbolag så som Nibe, AAK och Husqvarna. Som bolagsbevakare är Jan-Åkes uppgift att läsa in sig på bolaget och ställa frågor på årsstämmorna utifrån ett aktieägarperspektiv.

”Jag rekommenderar alla aktieägare och andra som är intresserade av affärer och företagsamhet att besöka publika bolags årsstämmor. Det ger mycket kunskap och feeling att se styrelseledamöter och verkställande ledning uppträda på en årsstämma”.

Under bolagsstämmorna brukar Jan-Åke, i rollen som aktieägare, ta tillfället i akt och ställa frågor till VD, styrelse och revisorer och det beskriver han som både spännande och lärorikt. Ett tips från honom är att inte bara lyssna på svaret utan notera även kroppsspråket eftersom det ofta säger mer än själva orden.

Utöver uppdraget i Aktieägarna är Jan-Åke även ordförande i Villaägarna i Glasriket, styrelseledamot i regionstyrelsen Villaägarna Öst, ordförande i föreningen Natur- och Kulturguider i Glasriket, ordförande i valberedningen i Nybro Företagsgrupp och First North-noterade Polybank samt styrelseledamot i bolaget Corgab. Han har tidigare haft ambitionen att engagera sig i ytterligare styrelseuppdrag men som läget ser ut nu finns det ingen tid över.

Jan-Åke blev medlem i StyrelseAkademien Sydost år 2002. Anledningen till att han ville bli medlem var att han i rollen som bolagsbevakare för Aktiespararna kom i kontakt med många börsbolags styrelser och därmed ville lära sig mer om styrelsefrågor. År 2010 gick Jan-Åke styrelseutbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet och den var han mycket nöjd med. 

”Jag anser att StyrelseAkademin har en viktig roll att fylla och jag har stort förtroende för front- och galjonsfiguren Nils-Erik Persson som gett mig mycket input, bl.a. genom styrelseutbildningen”.

En annan sak Jan-Åke uppskattar med StyrelseAkademien Sydost är utbudet av event och han försöker delta med jämna mellanrum. Senaste eventet han deltog på var Guldklubbeeventet i Kalmar där 2018 års nominering till Guldklubban avslöjades.

Avslutningsvis ger Jan-Åke sina tre bästa styrelsetips:

  1. Besök publika bolags årsstämmor för att få både kunskap, feeling och inspiration kring styrelsearbete.
  2. Om du arbetar med styrelsefrågor bör du följa Code of Conduct och svensk kod för bolagsstyrning. Det är till mångt och mycket min utgångspunkt i styrelsefrågor.
  3. Ta in en oberoende styrelsemedlem i bolaget. Regionförbundets i Kalmar län erbjuder bland annat konsultcheckar som delfinansiering till företag i Kalmar län som vill ta in någon utifrån.

Nationella partners: