Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem maj 2018: Conny Hermansson 

Befattning: Auktoriserad företagsmäklare och partner för Svensk FöretagsFörmedling

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2004

 

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem juni 2018: Conny Hermansson

”Jag jobbar mycket med ägarledda företag och tycker att det är viktigt att de har förståelse för att ta in externa styrelsemedlemmar med annan kompetens och gärna från en annan bransch”.

Conny Hermansson, auktoriserad företagsmäklare och partner för Svensk FöretagsFörmedling, har varit medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan 2004. Svensk FöretagsFörmedling arbetar med företags- och fastighetsöverlåtelser och består av 15 delägare som utser en styrelse med medlemmar från ägarkretsen. De har ett aktivt styrelsearbete och samarbetar med olika grupper inom bl.a. marknad, IT, utbilning och konferens.

I dagsläget har Conny inga externa styrelseuppdrag men genom åren har han suttit med i ett 20-tal mindre svenska Aktiebolag och har dessutom haft några uppdrag utanför Sverige. Via sin yrkesroll och egen styrelseerfarenhet har han sett vikten av att bedriva ett professionellt styrelsearbete och att våga släppa in andra än familjemedlemmar i styrelsen.

”När vi har kontakt med banken i samband med en företags- och fastighetsöverlåtelser är det inte ovanligt att de kräver att man presenterar styrelsen och visar på att det finns externa medlemmar”.

I de fall då ägarledda företag inte har en extern styrelseledamot menar Conny att det ofta beror på att man inte vågar ta steget och riktigt vet det innebär att ta in en extern person. Där menar Conny att StyrelseAkademiens kandidatbank är till stor hjälp eftersom man kan få hjälp med att hitta rätt sorts kompetens, erfarenhet och profil.

”Alla jag har varit i kontakt med som har tagit in en extern ledamot säger samma sak – varför har vi inte gjort det här tidigare?”

Anledningen till att Conny gick med i StyrelseAkademien Sydost för snart 14 år sedan var dels för möjlighet till nätverkande med ägare, styrelse, vd och ledningsgrupper som är vanliga profiler bland medlemmarna. Han såg även fördelar med att träffa likasinnade för erfarenhetsutbyte och möjligheterna till utbildning som han själv har tagit då han gick en diplomerad styrelseutbildning för 6 år sedan.

Avslutningsvis ger Conny sina tre bästa styrelsetips:

  • Var alltid påläst inför styrelsemöte och noggrann med att följa upp tidigare beslut.
  • Som ordförande bör du skapa ett gott samarbete med bolagets VD.
  • Sitt aldrig kvar som styrelseledamot om du inte känner att du kan tillföra något.

 

Nationella partners: