Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Karin Darlington.

Månadens Medlem mars 2019: Karin Darlington

Befattning: Global affärsutvecklare vid Sveriges Export- och Investeringsråd, Business Sweden.

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2003

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem mars 2019: Karin Darlington

"Hållbarhetsfrågan har blivit allt viktigare vilket kan innebära en mängd fördelar för svenska bolag eftersom Sverige redan förknippas positivt med denna typ av frågor utomlands. Svenska företag måste dock bli bättre på att kommunicera sitt varumärke och att de jobbar med hållbarhet." 

Månadens Medlem i mars är Karin Darlington, global affärsutvecklare vid Sveriges Export- och Investeringsråd som i folkmun kanske är mer känt under varumärket Business Sweden. Det är en halvstatlig organisation med drygt 500 anställda varav merparten jobbar på de 50 utlandskontoren som finns runt om i världen. Övriga 50 % ägs av näringslivet som representeras av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Karin har lång erfarenhet av frågor som rör internationell handel och internationella affärer. De senaste 10 åren har hon arbetat inom Business Sweden och även 3 år inom Invest Sweden. Innan dess har hon bland annat bott i London i 15 år och arbetat inom investment banking.

I den nuvarande rollen som global affärsutvecklare jobbar Karin främst med rådgivning och internationell utbildning hos olika grupper och företag. Ofta rör det sig om industriella bolag i och med att hon verkar i Kronobergs och Kalmar län där många är underleverantörer till större svenska företag. Hon jobbar även mycket med olika IT-bolag som även det är en bransch med stark tillväxt och styrka i Småland.

År 2003 gick Karin en skräddarsydd styrelseutbildning hos StyrelseAkademien Sydost och i samband med detta blev hon även medlem. En av de främsta anledningarna till att hon ville bli medlem var att hon var nyfiken på styrelsefrågor och ville få ett bättre grepp om svenska företag. Under tiden i London var Karin medlem i IOD, Europas största styrelseorganisation, men nu ville hon uppdatera sig kring de svenska företagens situation och förhållanden. 

Karins engagemang för styrelsefrågor har med andra ord funnits med under en lång tid och hon har tidigare haft uppdrag som både styrelseledamot och ordförande i Nordic Eye. I nuläget är hon styrelseordförande i Improvera AB och även styrelseledamot i föreningen Rotary Sankt Sigfrids styrelse.

Som aktiv i olika styrelser och väl insatt i frågor som rör internationella affärer ser Karin att svenska företag står inför en rad utmaningar men också en hel del möjligheter sett ur ett styrelseperspektiv.

Några exempel på utmaningar är Sveriges del i EU och att det är svårt att se och hänga med i vad som händer internationellt och vad olika förändringar inom EU ställer för krav på Sverige och svenska bolag.

"Även Brexit är en utmaning för många svenska bolag och eftersom det är styrelsens ansvar att se till att man har en plan kan det innebära att man måste börja jobba närmare sina distributörer".

När det kommer till möjligheter lyfter Karin fram den tekniska utvecklingen och alla möjligheter som finns för att använda olika sorters data som man redan har. Hon ser det även som en möjlighet för framförallt svenska företag att hållbarhetsfrågan har blivit så pass viktig eftersom det kan bli en konkurrensfördel om man lyfter det på rätt sätt. Detta måste dock svenska företag generellt sett bli bättre på.

Avslutningsvis delar Karin med sig av sina tre bästa styrelsetips:

  1. Omvärldsbevaka!
  2. Ha en strategi för att vara relevant för kunden – använd data på nytt sätt inom t.ex. service eller digitala tjänster.  
  3. Om du sitter i en styrelse och gör internationella affärer kommer du under året ha möjlighet att gå motsvarigheten till Rätt Fokus i Styrelsearbetet fast inom internationalisering. Mer information om detta kommer!

Nationella partners: