Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Eva-Marie Andersson.

Månadens Medlem september 2019: Eva-Marie Andersson.

Befattning: VD på Företagsföreningen KFH och ordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan.

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2012.

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem september 2019: Eva-Marie Andersson

Månadens Medlem i september är Eva-Marie Andersson, VD på Företagarföreningen KFH och ordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan. Företagsföreningen KFH är en lokal företagarförening belägen i Karlskrona med cirka 400 medlemsföretag från en stor variation av branscher och storlekar på verksamheterna. KFH jobbar övergripande med näringslivsutveckling och att skapa förutsättningar till företagande. Varje år projektleder de bland annat Näringslivsdagen som i år firar 15 år och beräknas locka drygt 3500 besökare och 100 utställare. Utöver detta erbjuder de även rådgivning, nätverksluncher och utbildningar som efterfrågas av företagen, däribland styrelseutbildningar via StyrelseAkademien Sydost.

Utöver rollen som VD på KFH har Eva-Marie även ett uppdrag som styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan med säte i Växjö. Eva-Marie har varit ledamot i stiftelsen sedan 2009 och ordförande sedan 2018. Sparbanksstiftelsen Kronan är en ägarstiftelse till Swedbank och ska primärt agera för att vara en bra och framförallt stark ägare. De arbetar även med att ge tillbaka till det omgivande samhället i de verksamma områdena Kronoberg, Kalmar, Halmstad och Blekinge. Förutom att vara ägare till  Swedbank ska vi  främja sparsamhet i Sverige samt bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar. Vi får främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott & kultur inom vårt område.

Eva-Marie har varit medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan många år tillbaka och hon blev medlem eftersom hon ville främja StyrelseAkademiens arbete och såg det som en bra plattform för att utvecklas inom områden som hon har intresse för.

Jag tycker företagande och företagsutveckling är viktigt och brinner för frågor inom dessa områden. I styrelsearbetet får jag sätta mig in i verksamheter, tänka affärsmässigt och möta nya kompetenser vilket är väldigt berikande.

Hon lyfter även förmånerna som en klar fördel med medlemskapet i StyrelseAkademien och själv har hon tagit del av flera utbildningar så som Rätt Fokus i Styrelsearbetet, Ökat Fokus: Ordföranderollen samt Ökat Fokus: Modern ekonomi. Hon var även en av de kvinnor som 2001 gick en skräddarsydd styrelseutbildning via StyrelseAkademien vars syfte var att främja fler kvinnliga styrelseledamöter.

Förutom sitt styrelseuppdrag via Sparbanksstiftelsen Kronan är Eva-Marie även vice ordförande i Litorina Folkhögskola och har tidigare varit vice ordförande i Nyföretagarcentrum. Några saker hon har upptäckt som utmaningar i styrelserummet är dels vikten av att alla har en strategisk förmåga och ett strategiskt tänk och inte går in i allt för operativa frågor. En annan utmaning är att ha en tillräckligt bred sammansättning på styrelsen och se till att den är jämställd i form av både kön, ålder och mångfald. Detta är något hon vet att bl.a. valberedningen i Sparbankstiftelsen Kronan jobbar aktivt med förutom att hitta de rätta kompetenserna och erfarenheterna inom områden som ägarfrågor, juridik och ekonomi.

Avslutningsvis delar Eva-Marie med sig av sina bästa styrelsetips:

  1. Om man vill ta/ha uppdrag måste man bereda tid för det. Det tar alltid mer tid än man tror.
  2. I ordföranderoll ska man ha respekt för allas tid under själva mötena och inte stressa igenom, vara väl förberedd och hålla tider.
  3. Var påläst och förberedd inför styrelseledamöterna.
  4. Känn passion! Om man ska gå in i ett uppdrag ska man känna för verksamheten och att den är viktig.
  5. Gå laget runt i vissa frågor som ni behöver gå djupare in på, bara för att känna att alla är med.
  6. Omvärldsanalys – fastna inte i arbetet man gör nu utan lägg in omvärlden. Håll möten på nya ställen och för nya perspektiv utifrån och in.  

Nationella partners: