Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar september 2021

Fråga:
Hur hantera styrelsearbetet nu när restriktionerna kring pandemin tas bort?

Svar:
I styrelsens arbetsordning framgår det vad som normalt skall gälla kring styrelsens arbete. Pandemin tvingade oss att förändra vårt sätt att träffas. Så frågan är befogad!

I alla styrelseutbildningar har vi tidigare hävdat att styrelsen skall i träffas fysiskt, med undantag för något kortare telefonsammanträde. Tekniken har under pandemin utvecklats i stor utsträckning i och med att möten kunnat genomföras via Teams, Zoom m fl digitala verktyg.

Mitt förslag:

Utgångsläget måste vara att återgå till fysiska möten då de är överlägsna för att se varandras kroppsspråk, för att uppnå livligare diskussioner, för att som ordförande lättare kunna uppmärksamma vem/vilka som har något på gång att säga m m.

MEN; det handlar också om respekt för tid och miljö. Kanske vi i större utsträckning kan och bör överväga vilket möte/vilka möten per år som kan hållas digitalt. Restider elimineras och vi behöver inte ligga på vägarna i onödan.

Så mitt råd: träffas fysiskt så snart det bara går. Redan vid detta första möte; ta upp frågan om arbetsordningen och besluta om hur ni vill ha det – för både bolagets och ledamöternas bästa.

/Nils-Erik

Nationella partners: