Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar december 2019

Fråga: 

Jag är ny i en styrelse – och vad jag ser saknas rutin för att säkerställa att fattade beslut verkligen har verkställts /verkställs. Har du något förslag?

Svar: 

Tack för din fråga!
Som du känner till säger Aktiebolagslagen i kapitel 8 i 24:e paragrafen att
”Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas.” Men det visste du ju..

Efter att ha skrivit närmare tusen styrelseprotokoll i olika bolag, föreningar, bank, kyrka m m vet jag att det brukar fungera bra med att skriva just ”dagens” protokoll. Men som du oroar dig för; hur följer man också upp beslut som är tagna flera sammanträden bakåt i tiden?

Mitt råd är:

För upp varje beslut vid varje sammanträde på en beslutslista (jag brukar göra den i Excel).  Den skickas ut tillsammans med protokollet och redovisas sedan under ärendet ”Föregående mötes protokoll – och beslutslista”. Den innehåller dels de gamla beslut som ännu inte verkställts av olika skäl, dels de nya besluten som togs vid det senaste sammanträde.

Detta är ett viktigt dokument för styrelsen i sin roll av att kontrollera att saker blir utförda och inte minst för att kunna ge återkoppling till bolagets ledning – både positiv och ibland – om så krävs – förklaring till varför beslut inte genomförts.

(PS När jag t ex var sekreterare i Växjö Lakers styrelse 2009-2013, då laget gick upp i nuvarande SHL, byggde ny arena m m, var beslutslistan definitivt helt nödvändig eftersom sammanträdena blev många i denna nya situation med tillhörande krav på att hålla koll på alla beslut).

Nationella partners: