Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

Förening

Styrelseexperten svarar februari 2019

Fråga: Vi vill byta ut en styrelseledamot som vi som ägare förstått inte håller måttet längre. Det är fyra månader till vår årsstämma. Vi vill göra det redan nu. Vad tycker du?

Generellt svar: Har ledamoten fungerat hyggligt tidigare – och det inte är ett akut problem; meddela i lugn och ro – antingen som ägare eller som representant för valberedningen – att ”vi kommer inte att föreslå omval på dig vid årsstämman”. Jag tycker nämligen att det kan bli onödig uppståndelse i bolaget om byte sker i en mandatperiod – så nära stämmotid. Därutöver kan en sådan ”spontan” ändring bidra till att ytterligare försämra bolagets kreditomdöme hos kreditupplysningsföretag om bolaget samtidigt signalerar t ex försämrad ekonomi och/eller till och med betalningsanmärkning.

Vid beskedet till ledamoten: ange skäl till ”skilsmässan”: vi skall banta en för stor styrelse alt. vi behöver en ledamot med annan inriktning alt. vi tycker inte att har visat det rätta intresset sista tiden med bortavaro som ökat i omfattning. Alltså se till att ni trots allt kan skiljas på ett sätt där båda känner att en bra relation finns kvar.

Om situationen är akut: (ledamoten är illojal mot företag, håller sig inte till sekretess, gör uttalanden externt om bolaget som skadar bolaget, skapar omöjlig stämning i styrelserummet m fl situationer): kalla till en extra stämma och fatta beslut om dels att ledamoten lämnar och dels om tillsättning av ny – om det enligt antalet i bolagsordningen inte kan anstå till kommande årsstämma). Kom ihåg att avregistrera ledamoten hos Bolagsverket (och nyregistrera den nye/a).

Om en styrelseledamot måste lämna i förtid – alltså före en årsstämma; hur gör man med arvodet då?
Jag förordar att man alltid upprättar ett skriftligt avtal om själva uppdraget som stipulerar att uppdraget förväntas försiggå till nästa årsstämma. Eftersom ett styrelseuppdrag är ett förtroendeuppdrag (ej en anställning), och förtroendet inte längre finns kvar av olika skäl, upphör i samband med detta bolagets skyldighet att betala längre än till den dag uppdraget tar slut. Om man avtalat på annat sätt; ja, då får man följa den överenskommelsen.

Nationella partners: