Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar februari 2020

Fråga: 

Hur skall jag som ägare till vårt bolag betala den styrelseordförande, som vi håller på att rekrytera?

Svar: 

Tack för din fråga!

Tänk på att arvodet sedan några år (och efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen nyligen) skall betraktas som lön till ordföranden. Det innebär att sociala avgifter skall betalas in och att skatt skall dras på bruttoarvodet innan nettobeloppet betalas ut. Om ordföranden redan har en relativt hög inkomst, kommer detta arvode ”på toppen” där det även kan bli statlig skatt.

Vad kan det betyda i sammanhanget?

För att en ordförande skall känna att uppdraget arvoderas utifrån hens kunskaper, ansvar och tid, behöver du förstå situationen, d v s ordföranden bör sannolikt erhålla större arvode än du kanske hade tänkt dig. Men å andra sidan är en bra ordförande värd mycket för ett bolags styrelsearbete!

Vad betyder det i pengar?

Det beror på många faktorer som bolagets storlek, ekonomiska situation, expansionsplaner, styrelsens kompetens i övrigt, VD:s erfarenhet m m och givetvis också ordförandens bakgrund. Räkna med att ordföranden i snitt får lägga ner närmare en månads arbete för sammanträden, förberedelser, uppföljning, kontakter med VD, ev studiebesök m m. Jag tycker att du själv får räkna ut vad som då kan vara rimligt arvode. Självklart kommer ordföranden med sina anspråk – och förhoppningsvis kommer ni fram till en bra kompromiss.

Vill du ha förslag på skriftlig överenskommelse mellan ditt bolag och ordföranden, kan jag skicka det till dig. Det är enkelt men fungerar vad jag vet. (Jag rekommenderar dig att inte vara kreativ och gå med på ett lågt styrelsearvode för att sedan låta ordföranden fakturera från eget bolag och kalla resten/större delen för konsultation eller motsvarande. Skattemyndigheten kan vid kontroll ha synpunkter på det. Jag vet bolag som har åkt på dyra eftergifter vid sådant ”upplägg”)

Nationella partners: