Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar maj 2019

Scenario: Om ägaren är ledamot - väger dess röst tyngre än övriga ledamöters vid omröstningar?

Fråga: Om ägaren/ägarna till bolaget är styrelsemedlem/mar och det till äventyrs blir omröstning kring en förslag i styrelsen så tas det väl hänsyn till ägarförhållandets storlek?


Mitt svar: Juridiskt sett har ägarnas aktieinnehav ingen som helst betydelse i en styrelse, för där har varje ledamot EN röst och är solidariskt ansvariga för de löpande besluten.

Det blir inget bra styrelsearbete om ägare sitter där och ser som sin huvuduppgift att bevaka sitt ägande. Kan man inte hålla isär sina roller bör man fundera på att i sin helhet låta styrelsen bestå av externa personer alternativt förstärka med ytterligare kompetent(are) extern/a ledamot/ledamöter som viss motvikt. 

Om det inte blir aktuellt; ja, då får man leva med att det med stor sannolikhet ändå blir så att beslut färgas av att ägaren har en vissa auktoritet i diskussioner/omröstning/beslut även i styrelsearbetet. En stark ägare som inte vill att någon annan skall ha inflytande, bygger ofta inte upp någon styrelse mer än vad ABL kräver som ju är en ordinarie ledamot och en suppleant.

Nationella partners: