Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar mars 2020

Fråga: 

Styrelseordförandens roll i corona-tider?

Svar: 

Tack för din fråga!

Den 18 mars fick du mejlinformation från StyrelseAkademien Sverige om möjlig hantering av årsstämmorna i vår/i år. Har du läst? Om inte; gör det! Det är ju hur som helst styrelsens ansvar att kalla och genomföra årsstämma – i rätt tid och med rätt underlag.

Vad finns mer att tänka på i dessa tider – som styrelseordförande?

Du behöver vara ett stöd för din VD – mer än normalt – för hen sitter sannolikt i en situation som är mycket påfrestande. Kundunderlaget minskar, svårt att få fram insatsvaror, orolig personal, i värsta fall permitteringar/uppsägningar.
Vänta inte på att VD kontaktar dig eftersom hen känner sig pressad. DU får sannolikt ta initiativ för att få till stånd ett möte. Fråga och fråga om hur hen känner sig och hur situationen kan förbättras med annat upplägg i organisationen m m

Vad gör du med styrelsen i övrigt?
Sammankalla extra möte – digitalt kanske – så att styrelsen får information och kan ställa frågor om bolagets situation. Självklart är styrelseledamöterna också oroliga och fundersamma. Presentera prognos för ett par tre scenarier om hur ekonomin t ex påverkas, så att styrelsen har möjlighet kan komma med förslag och synpunkter

Nationella partners: