Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar november 2019

Fråga: 

1. Skall man verkligen behöva ha en styrelseansvarsförsäkring för att arbeta i en styrelse? 

Svar

Generellt; är en försäkringspremie mycket hög och skaderisken minimal både vad gäller sannolikhet och skadans storlek beloppsmässigt, kan man förstås avstå från att teckna en försäkring.

Om premien är förhållandevis låg OCH det dessutom finns risk för skadeståndsanspråk på en styrelseledamot/VD, så är förhållandet annorlunda.

Det är därför som StyrelseAkademien sedan 10 år erbjuder ansvarsförsäkring för våra medlemmar. Den är av gruppförsäkringskaraktär och därmed har en mycket låg årspremie (1 500 kr för dig som skrivit tentamen med godkänt resultat i utbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet, 2 100 kr* om du inte gjort det).

Sannolikheten att den behöver utnyttjas? Jo, den finns. Hittills har den kommit till nytta i 30 fall hos de ca 1 200 medlemmar som tecknat försäkringen. I något fall har försäkringen gett 3, 5 milj kr i lättnader för försäkringstagare. Pengar som annars fått tas ur egen ficka. Maxbelopp är 5 milj kr.

Idén med den här försäkringen är också att den gäller i alla de styrelser du som medlem är med (med några få undantag) – utan att premien blir högre.

2. Räcker StyrelseAkademiens styrelseansvarsförsäkring i alla situationer?

Ja, sannolikt i små bolag – men obs den gäller bara för dig som har tecknat din försäkring – inte för övriga, oförsäkrade ledamöter.

Nej, om bolaget omsätter stora belopp, för då ökar också risken att eventuella skadeståndsanspråk rakar i höjden. Där behöver man se till att bolaget tecknar en separat försäkring som omfattar alla i styrelsen, VD och vissa andra ledande befattningshavare – och där man kan välja storlek på försäkringsbeloppet.

Även här kan StyrelseAkademien bistå med att teckna styrelseförsäkring – och det oftast till en lägre premie är vad ”vanliga” försäkringsbolag kan erbjuda.

 

Ta dig tid och läs mer om villkoren för försäkringarna på 
http://styrelseakademien.se/tjanster-aktiviteter/styrelseansvarsforsakring/

*de försäkringsfall som hittills hänt, indikerar att sannolikheten att råka ut för skadeståndsanspråk ökar om man inte har utbildat sig i styrelsearbete. Det är därför som försäkringsbolaget har denna relativt stora premieskillnad. Och den skillnaden är enligt utsago på väg att öka ytterligare.

Nationella partners: