Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Styrelseexperten Nils-Erik Persson

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar oktober 2020

Fråga:

Vid en styrelseutbildning nyligen, för en koncern inklusive dess moderbolag och dotterbolag, kom frågan upp: ”Vilken styrelse kan och ska besluta om vad i en koncern?”

Svar:

Rent principiellt utfärdas ägardirektiv för respektive bolag som är grunden för dess styrelses arbete och indirekt då också för dess VD. Dessa ägardirektiv skall ju fastställas på respektive dotterbolags års-/bolagsstämma. Och varje bolag har bolagsordningen att följa.

Vilket inflytande har därutöver ett moderbolags styrelse?
I ABL 8 kap, 4§, står det att ”Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets och om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation”. Det innebär att riktlinjer i det sammanhanget kan beslutas av moderbolagets styrelse för att helheten skall bli så bra som möjligt. Och då förutsätts dotterbolagets styrelse följa dessa. Det kan förstås också handla om påtryckningar i övrigt som inte direkt har hänvisning till denna paragraf.

MEN; vid årsstämman i ett dotterbolag t ex kommer ju alltid frågan om ansvarsfrihet upp. Där är det ledamöterna i just det bolaget som nagelfars och inte moderbolagets ledamöter. Därmed måste man som ledamot i ett dotterbolag ha en hög integritet och kunna argumentera för att vägra krav som man anser ”inte vara för bolagets bästa”. Ett sådan tydlig markering kan kosta ens styrelseplats. Men man har kanske inget val, då man annars i värsta fall, inte beviljas ansvarsfrihet. I det läget går det inte att skylla på moderbolagets ”ingrepp”. Det är sannolikt för sent.

/Nils-Erik

Nationella partners: