Ägarstyrning och ägardirektiv

Nå dina mål som företagsägare genom aktiv ägarstyrning

Syftet med aktiv ägarstyrning är att nå sina mål som företagsägare oavsett om det är att ha ett intressant jobb att gå till, förverkliga en idé, tjäna pengar, sälja bolaget eller annan målsättning. Under den här fördjupningskursen får du som ägare, ledamot eller vd kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och ägardirektiv. Vi ger skarpa exempel från verkligheten och har en gemensam dialog för utbyte av erfarenheter.

Under den här fördjupningskursen för vi en dialog om:

• Formulera era ägarmål så når ni dem snabbare och lättare
• Vad aktiv ägarstyrning är och dess nyttor
• Vad syftet och nyttorna är med ett ägardirektiv
• Vad ett ägardirektiv ska och inte ska innehålla
• Rollfördelning ägare – styrelse – vd
• Hur man gör om ägarna inte kommer överens
• Hur innehållet i ägardirektivet påverkar styrelsens arbete
• Hur ägardirektivet gör det lättare att rekrytera rätt externa styrelsepersoner

Varmt välkommen till en halvdag med ägarfokus!

Målgrupp

Företagsägare, vd:ar och styrelseledamöter i små till större bolag.

Lärare

 • profile

  Gunnar Alexandersson

  Lärare
  Gunnar har medverkat i runt 250 styrelserekryteringar de senaste 25 åren och tagit fram närmare 100 ägardirektiv. Han är en av stiftarna
  Läs mer
 • Kontakt

  Kontakta din lokala förening eller utbildningar@styrelseakademien.se om du vill veta mer.

  Oklarheter – eller i värsta fall konflikter – om vad ägarna egentligen vill med sitt bolag och sitt ägande är ett allvarligt hinder för tillväxt och värdebyggande i många ägarledda företag. Vilket tidsperspektiv har de olika ägarna? Ska bolaget generera utdelning varje år eller bygga värde på sikt?

  Ägardirektiv har blivit ett allt vanligare verktyg för att skapa en gemensam målbild i ägargruppen. Ägardirektivet utgör uppdragsbeskrivningen till styrelsen och utgör därmed grunden för styrelsens sammansättning. Styrelsens uppgift är alltså att hjälpa ägarna att realisera ägardirektivet.

  Exempel på nyttor med ägardirektiv är ökad ägarsamsyn med gemensamma och tydliga mål, målfokuserat styrelsearbete och bättre successions- och exitförberedelser.