Styrelsens roll och ansvar för cybersäkerhet

Den snabba digitaliseringen i kombination med ett allt osäkrare omvärldsläge har gjort att cybersäkerhet och digital resiliens blivit en kritisk fråga för de allra flesta verksamheter och en prioriterad punkt på många styrelseagendor.

Från att ha setts som ett problem för it-avdelningen att hantera, är det nu en prioriterad punkt på många styrelseagendor. Utöver de risker som stammar direkt från de aktörer som befolkar hotlandskapet, ökar också kraven från såväl beställare som lagstiftare. I och med NIS2 kan styrelsen hållas direkt ansvarig för försumlighet i dessa frågor. Så vad är viktigast att känna till, och hur ska en styrelse förhålla sig till dessa frågor, utan att gå vilse i teknisk komplexitet eller information overload?

Kursen är utformad för att ge dig som styrelsemedlem en grundläggande förståelse för cybersäkerhet i dagens digitaliserade värld, utifrån din egen en roll och uppgift. Vi fokuserar på styrelsens roll i att leda, styra, och övervaka cybersäkerhetsstrategier. Du kommer att lära dig att kommunicera och förstå cybersäkerhetsfrågor i affärstermer, vilket är avgörande för att fatta informerade beslut som inte bara skyddar organisationen utan också stärker dess konkurrenskraft och efterlevnad av lagar och regler.

En viktig del av kursen är att förstå de tre pelarna för kontinuerlig översyn, förbättring och styrning av cybersäkerhet. Detta inkluderar att identifiera och prioritera de viktigaste riskerna, utveckla en effektiv hanteringsstrategi och säkerställa att organisationen har rätt kompetens och resurser för att hantera dessa risker.

Sammanfattningsvis syftar kursen till att ge dig som styrelsemedlem och/eller ledande befattningshavare de grundläggande verktyg du behöver för att navigera i den komplexa och allt viktigare världen av cybersäkerhet samt att kunna fatta välgrundade beslut som skyddar och stärker verksamheten i en digital era.

Kursinnehåll

 • Styrelsens nyckelroll

 • Cybersäkerhet på affärsspråk

 • Tre pelare för kontinuerlig uppföljning, förbättring, och styrning

 • Viktigast först – det här ska du konkret göra när du lämnar kurslokalen

Lärare

 • profile

  Kim Elman

  Lärare

 • Kim Elman är chef för Centrum för cybersäkerhet på RISE och en uppskattad utbildare, keynote speaker, och efterfrågad expert som ofta blir ombedd att uttala sig i media. Kim är certifierad informationssäkerhetsspecialist (CISSP), och är utbildad vid både Försvarshögskolan (BSc) och Handelshögskolan (EMBA). Hans gedigna erfarenhet av praktiskt, så väl som strategiskt cybersäkerhetsarbete, gör att han belyser problem ur flera perspektiv och ställer utmanade frågor som stimulerar till nya insikter. Han har också mångårig erfarenhet som styrelseordförande inom förenings- och idrottsrörelsen, adjungerad expert, samt rådgivare till start-ups.

  Vill du veta mer?

  Kontakta försäljningschef Camilla Åkerhielm, telefon 0735-35 48 35 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se.