Styrelsens roll och ansvar för cybersäkerhet

Den snabba digitaliseringen i kombination med ett allt osäkrare omvärldsläge har gjort att cybersäkerhet och digital resiliens blivit en kritisk fråga för de allra flesta verksamheter och en prioriterad punkt på många styrelseagendor.

Från att ha setts som ett problem för it-avdelningen att hantera, är det nu en prioriterad punkt på många styrelseagendor. Utöver de risker som stammar direkt från de aktörer som befolkar hotlandskapet, ökar också kraven från såväl beställare som lagstiftare. I och med NIS2 kan styrelsen hållas direkt ansvarig för försumlighet i dessa frågor. Så vad är viktigast att känna till, och hur ska en styrelse förhålla sig till dessa frågor, utan att gå vilse i teknisk komplexitet eller information overload?

Kursen är utformad för att ge dig som styrelsemedlem en grundläggande förståelse för cybersäkerhet i dagens digitaliserade värld, utifrån din egen en roll och uppgift. Vi fokuserar på styrelsens roll i att leda, styra, och övervaka cybersäkerhetsstrategier. Du kommer att lära dig att kommunicera och förstå cybersäkerhetsfrågor i affärstermer, vilket är avgörande för att fatta informerade beslut som inte bara skyddar organisationen utan också stärker dess konkurrenskraft och efterlevnad av lagar och regler.

En viktig del av kursen är att förstå de tre pelarna för kontinuerlig översyn, förbättring och styrning av cybersäkerhet. Detta inkluderar att identifiera och prioritera de viktigaste riskerna, utveckla en effektiv hanteringsstrategi och säkerställa att organisationen har rätt kompetens och resurser för att hantera dessa risker.

Sammanfattningsvis syftar kursen till att ge dig som styrelsemedlem och/eller ledande befattningshavare de grundläggande verktyg du behöver för att navigera i den komplexa och allt viktigare världen av cybersäkerhet samt att kunna fatta välgrundade beslut som skyddar och stärker verksamheten i en digital era.

Kursinnehåll

 • Styrelsens nyckelroll

 • Cybersäkerhet på affärsspråk

 • Tre pelare för kontinuerlig uppföljning, förbättring, och styrning

 • Viktigast först – det här ska du konkret göra när du lämnar kurslokalen

Lärare

 • profile

  Ulrik Franke

  Lärare

 • Ulrik Franke är senior forskare vid RISE och adjungerad professor i pålitliga informationssystem vid KTH, där han också undervisar på master-programmet i cybersäkerhet. I sin forskning intresserar sig Ulrik främst för ekonomiska aspekter av cybersäkerhet, vilket han bland annat har studerat som gästforskare på Länsförsäkringar och på Finansinspektionen. Ulrik har styrelseerfarenhet från ekonomiska och ideella föreningar, exempelvis Militärtolkföreningen.

  Vill du veta mer?

  Kontakta försäljningschef Camilla Åkerhielm, telefon 0735-35 48 35 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se.