CSRD i styrelsearbetet

Ny lagstiftning på EU-nivå tvingar styrelser att ta ökat ansvar för bolagens hållbarhetsarbete och strategi. Det nya CSRD-direktivet som började gälla nu i januari är en gamechanger. Direktivet innebär ökad transparens och tvingar bolag att se över strategi, mål, prioriteringar, och kompetensutveckling. Bolagen måste även upprätta och kvalitetssäkra omfattande hållbarhetsdata, enligt en ny standard.

Innehåll

Den här utbildningen ger dig en snabb överblick av utvecklingen inom hållbarhet och ESG. Vi går igenom de nya EU-regler och direktiv som påverkar styrelsearbetet, och slutligen fördjupar vi oss inom nya EU-direktivet CSRD och standarden ESRS.

Vi belyser utmaningarna och möjligheterna att arbeta strategiskt då bolag idag måste balansera innovation med befintlig affär. Vi går igenom styrelsens ansvar i frågan, och hur rollerna förändras inom bolagen samt ger konkreta tips och verktyg så att ni kan komma i gång. Vi går igenom vilka de viktiga byggstenarna är för att säkra att hållbarhet blir en integrerad del i bolagets verksamhet, och hur man gör för att arbeta fram en hållbar affärsstrategi i praktiken.

 • Jag fick massor av aktuell information och exempel på tillämpning av den nya lagen om hållbarhetsredovisning. Fokus ligger på styrelsens ansvar och uppgift samt hur hållbarhet stärker framtida affärsstrategi.

  Maria Westman

  CEO & Strategic Advisor
 • En mycket relevant utbildning som ger god insikt i hur företag ska förhålla sig till CSRD. CSRD kommer att bli en integrerad del av årsredovisningen och styrelseledamöter behöver ha god kunskap och insikt i regelverket.

  Anna Björklou

  CEO Epishine AB

Del 1 – Introduktion och omvärldsbevakning

 • Definition av hållbarhet

 • Varför miljö och hållbarhetsarbete börjar bli affärskritiskt 

 • Vetenskapliga perspektiv på hållbarhetsutmaningarna

Del 2 – Starka både kommersiella och politiska krafter skapar nya spelplaner, synen på hållbarhet förändras

 • Hur svarar olika aktörer å hållbarhetstrender och utmaningar

 • Internationella ambitioner, mål och regelverk

 • Politiska styrmedel och EU-reglering: t ex EUs gröna giv och Sustainable finance action plan

 • Finansbranschens roll som katalysator för omställning

 • Lagar och regler inom hållbarhet (de viktigaste och vad de innebär, bl a EU taxonomin)

Del 3 – Nya EU-lagen CSRD och styrelsens nya roll och ansvar 

 • Tidsplanen och de nya kraven i hållbarhetsredovisningslagen CSRD

 • Genomgång av ESRS (European Sustainability Reporting Standard)

 • De nya kraven på transparens och revision

 • Dubbel väsentlighetsanalys – vad är det och hur gör man?

 • Hur påverkas strategier, policyer, mål och prioriteringar?

 • Styrelsens ansvar

Del 4 – Implementering och skapandet av en hållbar affärsstrategi

 • Implementering av CSRD och ESRS

 • Hur förändras roller och ansvar när hållbarhet integreras?

 • Hur får man hållbarhet att bli fullt ut integrerat (vilka är de viktigaste byggstenarna)?

 • Exempel på bolag som ställt om affärsstrategier och affärsmodeller

Del 5 – Gapanalys: Hur förbered är er verksamhet idag? Vad behöver ni göra i morgon?

 • Aktiviteter, KPI:er och indikatorer som organisationen behöver hantera enligt standarden ESRS.

Upplägg

Utbildningen varvas med föreläsning, erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Slutligen får du med dig en verktygslåda av hållbar kunskap, samt ett utökat nätverk.

Hållbarhet är en överlevnadsfråga och ett sätt att framtidsäkra bolaget, något alla i styrelsen nu måste förhålla sig till.

Välkommen att anmäla dig till vår utbildning och framtidssäkra både din affär och styrelsekarriär.

Målgrupp

Styrelseledamöter, ägare och vd:ar.

Vill du veta mer? Kontakta försäljningschef Camilla Åkerhielm, tel 0735-35 48 35
eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se