Ökad insikt: Obestånd

Konjunkturen omvärldsförutsättningarna utmanar. Bolagets ekonomi och reserver utmanas. Hur kan vi i styrelsen vara säkra på att resultatet är rätt? Vilka risker ska vi vara extra noga med när marginalerna krymper? Hur hanterar vi i styrelsen situationen om det bolaget vi ansvarar för kommer på obestånd? Eller någon av våra största kunder eller leverantörer?

Ökad Insikt - Obestånd, är utbildningen för styrelser och vd som vill öka sin kunskap inom området för att skapa bättre förutsättningar och agera i tid, där det är möjligt. Som steg två får man lära sig mer om vad obestånd är och hur de olika processerna ser ut för att hantera en obeståndssituation och vilka resultaten kan bli.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen ges online där teori varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, du får kunskap, insikt och handfasta råd. Utöver det får du med dig exempel på vilka processer och dokument som blir extra viktiga och hur de ska hanteras. En hög grad av interaktivitet erbjuds till deltagarna i utbildningen genom våra ackrediterade lärare och partners.

Innehåll

Utbildningen genomförs online och är förlagd över 3,5 intensiva timmar.

Under denna utbildning får du med dig kunskap kring:

 • Styrelsens ansvar för ekonomisk kontroll

 • Risker i affärsmodell och värdekedja

 • Förutsättningar när bolagets ekonomiska situation utmanas

 • När det inte går som tänkt – roll och skyldigheter

För vem?

Primärt vänder sig vår utbildningen till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesekreterare, ägare och Vd.

Passar dig som vill få mer kunskap om...

 • vad obestånd är

 • vad som ofta föregår en obeståndssituation och hur den kan upptäckas.

 • hur styrelsearbetet behöver utvecklas när ekonomin utmanas.

 • hur en obeståndssituation kan hanteras, och vad är styrelsens roll och ansvar.

 • Utbyta erfarenheter med deltagarna kring ovanstående ämne, samt med våra erfarna lärare

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du exempeldokument och digital länk till boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

 • deltar aktivt och bidrar med egen erfarenhet.

 • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

 • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden

 • Då utbildningen ges online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

 • Har kamera påslagen under utbildningen

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.