Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv

Möt lärare Petra Palmgren Lindwall

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna avgörande. Under denna utbildning får du lära dig hur styrelsen kan arbeta strategiskt för att bolaget ska möte framtiden på ett framgångsrikt sätt.  

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det behöver anpassas för varje bolag. Varje bolag har sina egna förutsättningar med sina medarbetare, sin kultur, sin affärsidé, sina kunder, sin marknad, var man befinner sig i bolagets utveckling och vem som är bolagets ägare. Det innebär att som styrelseledamot ges du olika förutsättningar för hur ni i styrelsen kan arbeta långsiktigt för att bolaget ska få bästa förutsättningar för att möta framtiden.

Under utbildningen kommer vi att diskutera styrelsens roll, olika sätt att arbeta med strategiprocessen, få möjlighet att diskutera olika situationer och även arbeta med ett case.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området "affärsstrategi" med många exempel. Utbildningen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i.

Syftet med denna utbildning är att ge övergripande insikt och förståelse för området strategi, strategiprocessens olika delar, rollfördelning och styrelsens strategiansvar. Vi går övergripande igenom validerade verktyg och metoder som kan användas i strategiprocessen. Vi vill vässa deltagarnas förmåga att tillämpa en effektfull bolagsanpassad strategiprocess genom resonemang hur den kan tillämpas beroende på bolagets kontext. Tillämpning i form av övningar och ett större case.

Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Innehåll

Utbildningen täcker följande områden:

 • Strategibegreppet och strategihierarkier

 • Förhållandet mellan vision, strategi, taktik och genomförande

 • Värdet av strategi och strategiskt arbete

 • Strategiprocessens olika delar och verktyg/metoder man kan använda i de olika delarna.

 • Förståelsen för att strategiprocessen anpassas för varje bolag och att det är en lär- och innovationsprocess. Det finns inget facit!

 • Rollfördelningen i den strategiska processen

 • Affärsmodellering och affärslogik

 • Skillnad och samexistens av att vilja utveckla det befintliga idag och imorgon och att arbeta med innovation för framtiden

 • Framgångsfaktorer och fallgropar

 • Strategiimplementation

 • Strategimål och uppföljning

 • Hur man upprätthåller ett kontinuerligt strategiskt fokus och hur man behöver reflektera, analysera, utvärdera och eventuellt justera.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som

 • har bakgrund från styrelse- eller ledningsgruppsarbete där strategi, affärsplan och budget diskuterats.

 • är styrelseledamot eller har för avsikt att bli.

Företrädesvis inriktar vi oss på SME, små och medelstora företag. Vår utgångspunkt är de styrelserelaterade utmaningarna i strategiarbetet.

Passar dig som vill...

 • få kunskap kring hur styrelsen kan arbeta med det strategiska arbetet

 • ta del av erfarenhetsutbyte och tips kring olika sätt att arbeta med strategiprocessen.

 • få möjlighet att diskutera olika situationer och arbeta med case.

Utbildningsmaterial

Ett gediget presentationsmaterial, material till case som man arbetar med under utbildningen samt boken "Vägledning till god styrelsesed" ingår i avgiften.

Praktisk information

Förkunskaper

Vi ser helst att du har gått Styrelseakademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

 • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

 • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

 • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden .

Om du går online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Online eller fysisk utbildning?

Utbildningen erbjuds både online och fysisk. Notera vilken form respektive datum är när du väljer tillfälle.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.

Kommande utbildningar