Ökad insikt: Ägardirektiv

Detta är insiktsutbildningen för dig som är ägare eller på väg att bli ägare, eller av annan anledning är intresserad av ägarstyrning och ägardirektiv. Du får en samlad bild av hur du kan skapa tydlighet, struktur och värde i bolaget genom ägarstyrning.

Du får också ta del av tips och erfarenheter från andra ägare och möjlighet att ta upp dina frågeställningar. Är ni flera ägare kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans.

Ett ägardirektiv är ett styrdokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med sitt ägande och utgör grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete.

Ett framgångsrikt företagande börjar därför ett ägardirektiv, inte att sammanblanda med bolagsordningens ändamålsparagraf och aktieägaravtal som är ett juridiskt dokument.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Föreläsningar varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och inte minst processen för hur ett ägardirektiv tas fram och dess innehåll.

Innehåll

Utbildningen täcker bland annat följande områden:

  • Bolagsstyrning och ägarstyrning - ägarnas verktyg

  • Ägarnas många roller - flera ägare eller ensam ägare?

  • Ägardirektivets syfte, fördelar och utformning - Minska riskerna och skapa en effektiv och lönsam verksamhet med ägardirektiv

  • Ägardirektivets innehåll - Intentioner, restriktioner och riktlinjer

  • Process för att ta fram och underhålla ett ägardirektiv

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ägare eller är på väg att bli det, men även personer i styrelse- och företagsledning som vill öka sin förståelse i ämnet. Är ni flera ägare kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans.

Passar dig som vill...

  • få användbara verktyg för att skapa struktur i bolaget genom ägarstyrning

  • ta fram ett ägardirektiv eller utveckla ett befintligt

  • ta del av tips och erfarenhetsutbyte från andra ägare

Utbildningsmaterial

Ett digitalt presentationsmaterial samt flera mallar ingår i avgiften.