Ökad insikt: Bolagsordning & aktieägaravtal

Denna utbildning utgår från ägarperspektivet och syftar till att hjälpa ägare att utveckla sin ägarstyrning. En överblick över bolagsstyrningens viktiga styrande dokument presenteras och därefter sker en fördjupning i bolagets grunddokument, bolagsordningen, där ägare sätter förutsättningarna för bolagets verksamhet och styrning.

Är man fler än en ägare är det viktigt att upprätta ett aktieägaravtal för att reglera förhållanden mellan ägarna och komma överens om övergripande styrning och inriktning för bolaget.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen ges online där teori varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring bolagsordningen, samt hur du och dina partners genom aktieägaravtalet långsiktigt kan verka för bolagets bästa, oavsett vad som händer rörande ägandet av aktierna och i delägarkretsen.

Innehåll

Utbildningen genomförs online och är förlagd över 3,5 intensiva timmar. Under utbildningen får du bland annat lära dig:

Skillnaden mellan bolagsordning, ägardirektiv, aktieägaravtal, styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.
- vad har dessa dokument för funktion och syfte?

Bolagsordningens innehåll
- vilka bestämmelser måste vara med i bolagsordningen?
- vilka bestämmelser är bättre att de finns i bolagsordningen än i aktieägaravtalet?

Aktieägaravtalets innehåll
- vilken tid ska det gälla?
- vad ska gälla för extern köpare av aktier i bolaget?
- vilket värde på aktierna ska åsattas på aktierna vid inlösen respektive försäljning?
- vad är skillnaden mellan samtycke-, förköp- och hembudsklausuler?

Aktieägaravtalets möjligheter och risk för falsk trygghet

För vem?

Primärt vänder sig utbildningen till varande och blivande ägare.

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du mallar och digital länk till boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

  • deltar aktivt och bidrar med egen erfarenhet.

  • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

  • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden

  • Då utbildningen ges online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

  • Har kamera påslagen under utbildningen

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.