Ökad insikt: Protokollet som värdeskapande handling

Skapa värde i styrelsen genom välformulerade protokoll

Ett av styrelsens viktigare redskap i sitt arbete är protokollet. Här formuleras beslut och actions som ska gälla på både kort och lång sikt. Protokollet används också som styrelsemedlemmarnas minnesbank och som ett utmärkt onboarding-stöd för nytillkommande styrelseledamöter. Utöver allt detta så ska protokollet följa lag och ordning.

Ökad Insikt – Det värdeskapande protokollet ger dig som protokollförare eller ordförande i styrelsen en bra plattform som säkerställer att protokollet, vid varje given tidpunkt, ger er i styrelsen det värde som ni behöver och hjälper er att fokusera på den viktiga utvecklingen av bolaget. Efter genomgången utbildningen kommer ni direkt att kunna omsätta era nya kunskaper i praktisk verklighet.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen ges online och vi blandar teori, metodik och praktiska dilemman kring protokollet. Du får med dig verktyg kring hur protokollet ska struktureras och vad det ska innehålla för att skapa sitt värde, idag och på längre sikt. Grupparbeten, case och en hög grad av interaktivitet erbjuds till deltagarna i utbildningen genom våra ackrediterade lärare.

Innehåll

Utbildningen genomförs online och är förlagd över 3,5 intensiva timmar.

För vem?

Primärt vänder sig vår utbildningen till dem som tar störts ansvar för protokollets innehåll, styrelsens protokollförare och styrelsens ordförande.

Passar dig som vill...

  • Stärka din kunskap kring formaliakraven när det kommer till styrelseprotokollet

  • Förstå hur protokollet behöver formuleras för att vara ett hållbart material över tid

  • Öka din förståelse för hur agenda och protokoll fungerar tillsammans

  • Utbyta erfarenheter med deltagarna kring ovanstående ämna och våra erfarna lärare

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

  • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

  • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

  • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden

  • Då utbildningen ges online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.