Ökad insikt: Styrande dokument

Tydliga styrande dokument ger ett framåtriktat värdeskapande styrelsearbete!

Ordning och reda samt en tydlig struktur i de styrande dokumenten är en förutsättning för ett framåtriktat värdeskapande styrelsearbete. Väl utvecklade dokument hjälper till att sätta fokus på rätt saker och tydliggöra skillnad mellan strategiska och operativa arbetet.

Men vilka är styrdokumenten och hur kan man arbeta med dem?

Ökad Insikt – De styrande dokumenten ger dig som styrelseledamot, ordförande, sekreterare eller Vd en nödvändig plattform som bland annat säkerställer styrelsens arbetsordning, förväntan på rapportering och Vd:s ansvar. Efter genomgången utbildningen kommer ni direkt att kunna omsätta era nya kunskaper i praktisk verklighet.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Utbildningen ges online där teori varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, du får kunskap, insikt och handfasta råd. Utöver det får du med dig exempel på hur de styrande dokument ska upprättas och vad de ska innehålla för att skapa sitt värde. En hög grad av interaktivitet erbjuds till deltagarna i utbildningen genom våra ackrediterade lärare.

Innehåll

Utbildningen genomförs online och är förlagd över 3,5 intensiva timmar.

Under denna utbildning får du med dig kunskap kring viktiga styrande dokument bland annat:

Vi går igenom vad dokumenten ska innehålla och hur de ska användas för att skapa tydlighet, och värde för bolaget. Du får en rad konkreta exempel.

För vem?

Primärt vänder sig vår utbildningen till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesekreterare, ägare och Vd.

Passar dig som vill...

  • Stärka din kunskap kring formaliakraven avseende styrande dokument

  • Förstå hur styrande dokument behöver formuleras för att vara ett hållbart material över tid

  • Öka din förståelse för de olika styrande dokumentens betydelse och hur de fungerar tillsammans

  • Utbyta erfarenheter med deltagarna kring ovanstående ämne, samt med våra erfarna lärare

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du mallar och digital länk till boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

  • deltar aktivt och bidrar med egen erfarenhet.

  • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

  • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden

  • Då utbildningen ges online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

  • Har kamera påslagen under utbildningen

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.