Ökad insikt: Valberedningen

Valberedningen – bolagets viktigaste organ?

Att rätt människor i styrelserummet är av största vikt för framdriften av bolagets arbete kommer nog inte som någon nyhet. Det innebär att valberedningens uppdrag är kanske är det viktigaste i hela bolaget. Idag ser processen för att hitta styrelseledamöter med rätt kompetenser, rätt egenskaper och rätt erfarenheter till bolag ut på många olika sätt och tar sig uttryck i många olika former. Frågan är om man hittar den ledamot som är bäst för bolaget, där bolaget befinner sig och dit bolaget ska?

Det framtida landskapet för styrelse och dess kompetens uppgraderas ständigt om, vilket ställer krav på valberedningen att inte bara förstå bolagets strategiska behov idag utan även förstå de framtida kraven som kommer ställas från myndigheter och lagstiftare. Valberedningarnas arbete har alltid varit ansvarsfyllt men med en snabb blick i kristallkulan inser man raskt att det ansvaret kommer att öka, avsevärt.

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Utbildning erbjuds online och vi blandar teori, metodik och praktiska dilemman kring valberedningsarbetet. Du får med dig verktyg kring hur valberedningens arbete ska  ska struktureras, hur processen fungerar när den skapar bäst värde och hur man skapar en förutsättning för styrelsen att nyttja bolagets potential på bästa sätt. Grupparbeten, case och en hög grad av interaktivitet erbjuds till deltagarna i utbildningen genom våra ackrediterade lärare.

Innehåll

Utbildningen genomförs online och är förlagd över 3,5 intensiva timmar.

Under utbildningen berör vi följande områden:

  • Valberedningens uppdrag – idag och med kommande behov

  • Valberedningens arbetsprocess med en djupgående beskrivning av de olika momenten

  • Kopplingen mellan valberedning och bolagsstämman

Ökad Insikt – Valberedningen är en utbildning för dig som är valberedare, dig som är ägare, dig som är styrelseledamot eller som på något sätt är med och formar arbetet kring styrelsens framtida medlemmar.

För vem?

Primärt vänder sig vår utbildning till personer som formellt eller informellt agerar valberedare.

Passar dig som vill...

  • öka förståelsen vad en valberednings uppdrag består av

  • få insikt i de befintliga styrmedel, instruktioner och dokument som idag stöttar i valberedningens arbete

  • förstå hur valberedningsprocessen och själva arbetet i en valberedning fungerar

  • skapa den mest optimala styrelsen för det bolag där du ansvarar för styrelsetillsättningen

Utbildningsmaterial

Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelseakademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

Praktisk information

Förkunskaper

Inga förkunskaper eller specifika förberedelser krävs.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

  • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

  • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

  • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden (ett krav för att få certifieringen).

Eftersom utbildningen sker online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.