Repetitionsutbildning - Rätt fokus i styrelsearbetet (SME)

Certifiering

En uppdatering för dig som gått Rätt fokus i styrelsearbetet (SME) tidigare och vill få en ny chans till certifiering.

Eftersom kunskap är en färskvara och såväl regelverk som praxis förändras över tid, reviderar och uppdaterar vi årligen innehållet i våra utbildningar och justerar även frågorna i tentamen.

Har du genomfört Rätt fokus tidigare men inte tagit ditt certifikat?

Genom denna kompletterande utbildning erbjuder vi dig som genomfört Rätt fokus tidigare en ny chans att skriva tentamen och bli certifierad ledamot.

Denna repetitionsutbildning täcker de delar av utbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet som krävs för att dina kunskaper ska uppdateras för att möta kraven för certifiering.

Ge dig själv en kvalitetsstämpel och uppdatera dina kunskaper!

Om utbildningen

Pedagogiskt upplägg

Lärarledd utbildning med utrymme för resonemang, reflektion och frågor. Deltagarna får även resonera kring olika situationer i mindre grupper och få inspel från varandra.  

Innehåll

Utbildningen täcker de delar av utbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet som krävs för att dina kunskaper ska uppdateras för att möta kraven för certifiering.

För vem?

För att delta på utbildningen krävs att du tidigare genomfört Rätt fokus i styrelsearbetet inom de senaste 4 åren. Har det gått mer än 4 år behöver du gå hela utbildningen på nytt för att få ny chans att certifiera dig genom att tentera.

Passar dig som...

tidigare gått Rätt fokus i styrelsearbetet men av någon anledning inte certifierat dig inom giltighetstiden 1 år, och vill...

  • Bli en certifierad styrelseledamot. Certifieringen är en unik kvalitetsstämpel och meriterande när ägare och valberedningar söker nya ledamöter.

  • Fräscha upp dina kunskaper och känna dig trygg i framtida styrelseuppdrag

  • Stärka din kunskap och trygghet i styrelserummet

  • Öka din förståelse för styrelsearbete i praktiken

Certifiering

I utbildningen ingår en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot. Certifikatet är digitalt och kan delas i sociala kanaler eller skrivas ut.

Styrelseakademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Utbildningens innehåll och certifieringen är godkänd av ecoDa, European Confederation of Directors Associations.

Praktisk information

Förkunskaper

För att delta på utbildningen krävs att du tidigare genomfört Rätt fokus i styrelsearbetet inom de senaste 4 åren. Har det gått mer än 4 år behöver du gå hela utbildningen på nytt för att få ny chans att certifiera dig genom att tentera.

Vad förväntar vi oss av dig?

Att du...

  • deltar aktivt och bidrar med din egen erfarenhet.

  • lämnar kontoret utanför när du är på utbildning (tex. stäng av dator och mobilen i den mån det går).

  • deltar med engagemang och eget ansvar samt att du deltar 100% av utbildningstiden (ett krav för att få certifieringen).

  • Då utbildningen genomförs online är det en förutsättning att du har en dator/laptop med kamera, högtalare samt stabil uppkoppling och sitter ostört.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på utbildningar@styrelseakademien.se.

Försäljningsvillkor

Läs våra försäljningsvillkor här.