Styrelseutbildning för ideella organisationer

Lärare Johan Sverker om styrelseutbildningen för ideella organisationer.


I en ideell organisation, oavsett om det är en förening, ett trossamfund eller en stiftelse, är det styrelsen som har det yttersta ansvaret för att styra mot ändamålet, hålla engagemanget brinnande, balansera olika intressen och intressenter och samtidigt ha ansvar för resurser och ekonomi.

Styrelsearbetet är ofta krävande och utförs ofta på ideell basis. Styrelseakademien har tagit fram den här digitala utbildningen för att ge dig grundläggande kunskaper och verktyg för arbetet i en ideell organisation. Utbildningen är också upplagd så att du får tillfälle att interagera med ledamöter från andra ideella organisationer och bygga nätverk och erfarenheter tillsammans med dem.

Utbildningen syftar både till att du ska få ut mer av ditt engagemang och att du ska få verktyg som kan bidra till utveckla den ideella organisation du är engagerad i.

Så tycker våra tidigare deltagare

 • Utbildningen var mycket givande för mig som ordförande och har bidragit till att göra oss i förbundsstyrelsen starkare i arbetet med att skapa bättre levnadsvillkor för alla med autism.

  Camilla Rosenberg

  Förbundsordförande, Autism Sverige
 • Jag fick god kunskap om och förståelse för styrelsearbete i ideella organisationer. Jag rekommenderar alla som skall arbeta som ledamot eller ordförande i en förening eller stiftelse att gå kursen.

  Malin Bornerheim

  Verksamhetsledare/Rådgivare, NyföretagarCentrum Karlskrona

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som har ett styrelseuppdrag i en ideell organisation idag och till dig som går i tankarna på ett sådant uppdrag. Utbildningen passar också bra för dig som har erfarenhet av styrelsearbete i bolag eller offentlig sektor, men också har styrelseuppdrag i en ideell organisation. Vi diskuterar de viktigaste skillnaderna mellan styrelsearbete inom den ideella sektorn och andra samhällssektorer. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Styrelsens ansvar

 • Det lagstadgade ansvaret i en ideell förening

 • Det lagstadgade ansvaret i ett registrerat trossamfund

 • Det lagstadgade ansvaret i en stiftelse

 • Det lagstadgade ansvaret som företrädare för en juridisk person

  • Ansvar för skatter och avgifter

  • Arbetsgivaransvar

  • Ansvar i förhållande till finansiärer

  • Övrigt ansvar

 • Styrelsens moraliska ansvar i förhållande till medlemmar, ändamål, målgrupper och

 • Finansiärer

Styrelsens styrning

 • Strategier i en ideell organisation

 • Styra resurser för en effektiv verksamhet

 • Hur ta hänsyn till krav på legitimitet

 • Finansieringsstrategier - styrelsen ansvar för organisationens resurser

 • Strategier för ideella och anställda medarbetare

Styrelsens ledning

 • Styrelsens förhållande till chefstjänsteman

 • Styrelsens organisering för ledning

  • Ordförandens roll

  • Utskott, arbetsgrupper och annan organisering

 • Styrelsens förhållande till medlemmar, medlemsorganisationer och andra

Styrelsens kontroll

 • Styrelsens riskhantering

 • Kontroll av ekonomi och finansiella resurser

 • Kontroll av kommunikation och varumärke

Under utbildningen varvar vi föreläsande avsnitt med diskussioner med de andra deltagarna. På så sätt får du möjlighet att utöver lärarens kunskaper, ta del av övriga deltagares erfarenheter.

 • profile

  Johan Sverker

  Lärare

 • Johan har en omfattande och unik erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete inom ideell sektor. Hans fokus är ideella och ekonomiska föreningar, trossamfund, stiftelser samt deras dotterbolag. Till vardags arbetar Johan som rådgivare på PwC främst med lednings-, styrnings- och finansieringsfrågor inom den ideella sektorn. Han är även en av Styrelseakademiens ackrediterade lärare.

  Praktisk information

  För mer information om utbildningen kontakta Camilla Åkerhielm 
  tel. 08-400 250 10 eller camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

  Försäljningsvillkor
  Läs våra försäljningsvillkor här.