Styrelsens sammansättning och styrelserekrytering

Styrelsen är laget som ska styra företaget och hjälpa ägarna att realisera sin ägarvilja. Hur ska det teamet sammansättas för att bäst utföra sin uppgift? Vilken kompetens och erfarenhet ska de externa och interna ledamöterna ha? Detta svarar vi på och för en dialog om under denna mycket uppskattade halvdagskurs.

Ägardirektivet utgör styrelsens uppdrag och är grunden för styrelsens sammansättning som ska spegla företagets målbild på 3-5 års sikt - vad innebär det för min styrelse? Är min styrelses arbete produktivt idag? Det ligger alltså i ägarnas angelägna intresse att skapa rätt styrelse med en ordförande som leder styrelseprocessen.

Under kursen för vi en dialog om:

 • Hur ska jag som företagsägare tänka kring styrelsens sammansättning

 • Vilka erfarenheter och kompetenser behöver tillföras?

 • Hur bemannar jag styrelsen och hur går rekryteringen till?

 • Var hittar jag rätt person?

 • Är alla ägare garanterade en styrelseplats?

 • Nyttor och möjligheter med externa ordförande/ledamöter

 • Styrelsens storlek och mixen interna och externa personer

 • Ska den första externen vara ordförande eller ledamot?

 • Hur blir jag av med personer i styrelsen som inte fungerar?

Vi ger skarpa exempel ur verkligheten och utbyter erfarenheter tillsammans med er deltagare.

 • profile

  Gunnar Alexandersson

  Lärare

 • Gunnar har medverkat i runt 250 styrelserekryteringar de senaste 24 åren och tagit fram 80 ägardirektiv. Han är en av stiftarna till Styrelseakademien Sverige och Stockholm samt medgrundare till Styrelseakademien Östsverige. Numera vd i Styra AB som han också varit med att grunda.

  Vill du veta mer?

  Kontakta din lokala förening eller utbildningar@styrelseakademien.se om du vill veta mer.