Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

nominera >>

Den som har frågor till valberedningen eller vill lämna förslag på kandidater är välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mejl till Hans Rosenhoff (sammankallande StyrelseAkademien Västsverige).

nominera >>


SAV

Förening

Nominera styrelsekandidat

Valberedningens uppgift är att följa styrelsens arbete och utveckling och att för årsmötet föreslå kandidater till exempelvis ordförande, styrelseledamöter och revisorer med utgångspunkt från de aktuella och framtida utmaningar i styrelsearbetet som har kunnat identifieras. I sitt arbete har valberedningen fortlöpande kontakter med styrelsens ordförande och ledamöter samt med föreningens ledning och deltar aktivt i föreningens aktiviteter.

Valberedningens arbete pågår inför årsmötet i februari 2023 och genom denna information vill vi påminna om alla medlemmars rätt enligt stadgarna att inkomma till valberedningen med förslag på kandidater till de val som valberedningen ansvarar för att föreslå vid årsmötet. Sådana medlemsförslag, både på kort och lång sikt, välkomnas, uppskattas och är mycket värdefulla  för valberedningens arbete.

Hälsningar valberedningen
Hans Rosenhoff, Ulrika Danielson och Mats Engström

Nationella partners: